TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: UEH Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Khóa 49-ĐHCQ

24 tháng 07 năm 2023

Ngày 24/7/2023, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chính thức thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh đăng ký Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Khóa 49 – Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA và KSV)