TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023:Design Your Future from Day One #2: Năm lựa chọn chương trình học nhất định phải hiểu trước khi là sinh viên năm nhất UEH

24 tháng 08 năm 2023

Với việc đa dạng hóa các chương trình đào tạo, phù hợp với những năng lực khác nhau của người học, 54 chương trình đào tạo tại KSA (Học tại TP.HCM) của UEH được chia thành 5 nhóm gồm: chương trình Tiên Tiến Quốc Tế, chương trình Tiên Tiến, chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Tài Năng và chương trình Cử nhân ASEAN Co-op. Người học được trao quyền tự do lựa chọn học hoàn toàn bằng Tiếng Việt, một phần bằng Tiếng Anh, hoặc học hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Tự do lựa chọn tương lai ngay từ khi bắt đầu là sinh viên UEH “I am who I choose to be” – “Tôi là người tôi chọn”!