UEH công bố kết quả tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2022: Gần 1000 học viên xuất sắc trúng tuyển

10 tháng 09 năm 2022

Ngày 09/09/2022, Hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức công bố kết quả trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (Khóa 32.2). Theo đó, gần 1000 học viên đã xuất sắc trúng tuyển trở thành học viên của chương trình đào tạo Thạc sĩ UEH.