UEH tổ chức ôn và thi VSTEP uy tín đợt 30/6

20 tháng 05 năm 2024

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và cấp chứng chỉ VSTEP đợt thi ngày 30 tháng 6 năm 2024