Chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế TPHCM

09 tháng 10 năm 2023

[Chinhphu.vn] - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1146/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chuyển thành Đại học Kinh tế TPHCM - UEH.
Đại học Kinh tế TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
 
Đại học Kinh tế TPHCM thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường đại học Kinh tế TPHCM theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 và quy định pháp luật có liên quan; quá trình tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.
 
Hội đồng trường, Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng của Trường đại học Kinh tế TPHCM tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng Đại học, công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và công nhận Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM.
 
* Trường Đại học Kinh tế TPHCM được thành lập năm 1976, quy mô 36.000 người học ở 38 ngành trình độ đại học, 19 ngành trình độ thạc sĩ và 14 ngành trình độ tiến sĩ.
 
Trường Kinh tế TPHCM trở thành Đại học thứ bảy của Việt Nam, cùng với Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội. 
 
Đây là mô hình tiêu biểu của các đại học hàng đầu thế giới, gồm 3 cấp độ quản trị: cấp Đại học (University), cấp Trường thành viên (College), Phân hiệu (Branch) và cấp Khoa/Viện (School/Institute).
Nguồn: Báo Chính phủ
Chia sẻ