Học Đại học Kinh tế TP.HCM ở Vĩnh Long có khác với học ở cơ sở chính?

30 tháng 03 năm 2022

Đó là câu hỏi thường nghe được tại hầu hết các buổi tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do Sở GD - ĐT Vĩnh Long phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức trong những ngày qua.

ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu trả lời học sinh

ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu - Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long, cho biết: “Có 600 chỉ tiêu dành cho các bạn muốn học ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long. Trường có bề dày trong đào tạo kinh tế và kinh doanh.

Khi học tại Vĩnh Long được học về chương trình thống nhất với ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh; giảng viên được đào tạo danh tiếng được tiếp cận những chế độ học bổng. Và, các em được cấp bằng thống nhất “học tại Vĩnh Long, chất lượng bằng cấp UEH”.

Năm học cuối, sinh viên có thể chuyển về TP Hồ Chí Minh học để trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, học phí tại Vĩnh Long bằng 80% học phí tại TP Hồ Chí Minh và các điều kiện học tập sinh hoạt thuận lợi hơn, chi phí thấp hơn”.

Nguồn: Báo Vĩnh Long

 

 

 

Chia sẻ