Nhiều học bổng Chương trình đào tạo quốc tế Cử nhân Úc - New Zealand tại UEH

[HCM CityWeb] – Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tiếp tục triển khai Chương trình đào tạo quốc tế Cử nhân Úc - New Zealand với nhiều học bổng hấp dẫn. Bên cạnh đó, năm nay chương trình nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhằm đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao với tư duy toàn cầu, quy hoạch vào sự phát triển của tập đoàn và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).