Sinh viên chế tạo robot múa rối nước

27 tháng 03 năm 2024

[VnExpress] Nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chế tạo hệ thống robot múa rối với kinh phí 10 triệu đồng nhằm giúp các nghệ nhân hạn chế đứng dưới nước.

Nguồn: Báo VnExpress

 

Chia sẻ