UEH thuộc 9 đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế

15 tháng 08 năm 2023

Ngày 08/8/2023 Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong đó Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là 1 trong 9 đại học đạt tiêu chuẩn kiểm định nước ngoài với chuẩn FIBAA.

Theo kết quả công bố của Bộ giáo dục và Đào tạo (MOET) thì đến nay cả nước có 9 trường đại học được công nhận đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài tuy nhiên chỉ còn 3 cơ sở giáo dục đại học còn giá trị kiểm định đến năm 2027, trong đó có UEH.

Trong khi đó, 183 trường đại học và 11 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, tức do tổ chức kiểm định trong nước đánh giá, theo các tiêu chí của MOET. FIBAA là một tổ chức đảm bảo chất lượng của chính phủ Thụy Sĩ, hiện nay FIBAA có hai cơ quan đại diện được đặt tại thành phố Bonn của Đức và thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Đây là một tổ chức kiểm định hoạt động rộng khắp trên thế giới và sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Châu Âu do 48 quốc gia ấn định. Bộ tiêu chuẩn kểm định gồm các nội dung: 1) Tuyên bố sứ mạng, hồ sơ và mục tiêu chiến lược của Trường; 2) Cấu trúc quản lý và Quản lý chất lượng; 3) Học tập và giảng dạy; 4) Nghiên cứu; 5) Dịch vụ; 6) Nguồn lực; và 7) các hoạt động Công bố/Công khai của Trường.

Chất lượng cơ sở đào tạo của UEH đã được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn MOET, chu kỳ 1 (2009 – 2016), đạt mức 2 - mức cao hơn chuẩn của MOET; chu kỳ 2 từ năm 2016 - 2022 đạt tỷ lệ cao 88,5%; và được tổ chức FIBAA kiểm định và công nhận chất lượng cho chu kỳ 2022 - 2027. Ngoài ra nhiều chương trình đào tạo đã đạt chuẩn chất lượng đào tạo khu vực (AUN) và chuẩn quốc tế FIBAA. UEH đã có có 09 chương trình đào tạo trình độ đại học được kiểm định và công nhận đạt chuẩn FIBAA, và 07 Chương trình đào tạo được Tổ chức AUN-QA kiểm định công nhận đạt chuẩn khu vực. UEH hiện là thành viên liên kết với Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

Hiện cả nước có 13 tổ chức kiểm định chất lượng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, trong đó có 7 cơ sở trong nước. Theo Luật giáo dục đại học sửa đổi (năm 2018), việc kiểm định là bắt buộc và định kỳ, nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Đối tượng của kiểm định là cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo. Hai việc này tách biệt nhau. Do đó, ngoài danh sách trường đại học, Bộ cũng công bố danh sách chương trình đào tạo đạt chuẩn, gồm 864 chương trình đạt chuẩn trong nước và 399 chương trình đạt chuẩn nước ngoài.

Một góc khuôn viên Đại học Kinh tế TP HCM. Ảnh: UEH

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực từng bước thực hiện chiến lược quốc tế hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và nhận thấy tầm quan trọng của các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế cho cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. UEH đang trong quá trình đổi mới chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035 đã rất chú trọng công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. Trường liên tục triển khai công tác quản lý chất lượng toàn diện, cải tiến không ngừng các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ. Đồng thời, cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho xã hội. 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vnexpress.

Chia sẻ