Chương trình giao lưu sinh viên quốc tế giữa sinh viên Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG) và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT, Úc)

07 tháng 12 năm 2022

Vào ngày 03 và 04 tháng 12 năm 2022, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (UEH-CELG) đã tổ chức hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế giữa Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH và Sinh Viên Trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT, Úc). Chương trình được thiết kế theo sự chỉ đạo của Đảng bộ bộ phận, Ban Giám hiệu Trường CELG UEH và vận hành bởi Ban cán sự Đoàn Trường CELG UEH.

Đến tham dự chương trình có sự tham gia của TS. Phạm Khánh Nam – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH; ThS.Đặng Thị Bạch Vân – Trưởng Phòng Tổng hợp Trường CELG UEH; Bà Nguyễn Thị Thương Nhớ - Bí Thư Ban cán sự Đoàn Trường CELG UEH; cùng với sự tham gia vận hành hoạt động của các thành viên Ban cán sự Đoàn Trường CELG UEH; Ban chấp hành các Đoàn khoa Kinh Tế, Khoa Luật, Khoa Quản lý nhà nước, và Khoa Tài chính công. Về phía trường Đại học Công nghệ Queensland, có sự tham gia của Dr.Vincent Hoàng.

Giới thiệu khai mạc chương trình giao lưu

Chương trình trao đổi gồm 2 nội dung nổi bật: Trao đổi học thuật qua chương trình The New Colombo Plan Mobility Program và Chương trình giao lưu sinh viên.

Trong đó, các nội dung trao đổi chuyên môn học thuật được tiến hành trong 03  buổi workshop. Các chủ đề cụ thể được bàn luận trong chương trình theo The New Colombo Plan Mobility Program gồm:

·      Workshop 1: Can Celebrities Help Promote Sustainable Lifestyles?

·      Workshop tạo môi trường trao đổi, thảo luận về lối sống bền vững; công cụ thúc đẩy lối sống bền vững vì cộng đồng; và đánh giá vai trò của người nổi tiếng đối với quyết định của cá nhân và ứng dụng chính sách.

·      Workshop 2: Economic Games: An Introduction and Applications

·      Tại workshop này, người tham gia được trải nghiệm về việc thực hành phương pháp thí nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, cụ thể là vấn đề bình đẳng giới. Sinh viên tham gia một số các trò chơi kinh tế mô phỏng trên máy tính tại phòng lab và có cơ hội được nhận tiền thưởng khi tham gia các trò chơi.

·      Workshop 3: Behavioural Sciences for Sustainability

Workshop thứ ba được thiết kế mang tính chất trao đổi và phỏng vấn sâu các vấn đề liên quan đến khoa học hành vi hướng đến chủ đề bền vững.

TS. Phạm Khánh Nam thực hiện phỏng vấn sâu sinh viên Đại học Queensland (Úc)

ThS. Huỳnh Thiên Tứ trình bày tham luận

Đặc biệt, chương trình giao lưu sinh viên được thiết kế mở, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên CELG đến chào đón 12 bạn sinh viên, cùng nhau trao đổi, giao lưu văn hoá, văn nghệ, những đặc trưng nổi bật của CELG và QUT; trao đổi và cùng thảo luận các vấn đề quan tâm liên quan đến các thông điệp phát triển môi trường bền vững dưới góc độ kinh tế, chính sách và công nghệ. Các chủ đề thảo luận bao gồm:

  • Topic 1: “UEH and Sustainable Development by Advancing Technology Application: Vision and Challenges”  trình bày ThS. Huỳnh Thiên Tứ.
  • Topic 2:  “UEHer - The sustainable approach to a Green lifestyle” trình bày sinh viên Đinh Thị Chiêu Thư.
  • Thảo luận, chia sẻ tương tác các ý tưởng, quan điểm của các bạn sinh viên CELG và QUT xoay quanh chủ đề chính.

Phần trao đổi thảo luận giữa sinh viên QUT và sinh viên CELG

Sinh viên QUT phát biểu ý kiến thảo luận

Sinh viên QUT nhận quà lưu niệm từ Đoàn trường CELG

Chương trình giao lưu đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo môi trường cho sinh viên CELG trải nghiệm thực tế với sinh viên quốc tế, chủ động hội nhập và tăng cường kết nối.

Hình lưu niệm cuối chương trình giao lưu

Một số hình ảnh khác:

Tin, ảnh: Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

 

Chia sẻ