Công bố đổi tên Tạp chí Phát triển kinh tế thành Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

21 tháng 12 năm 2017

Trong khuôn khổ định hướng 6 chiến lược khác biệt của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Tạp chí Phát triển kinh tế đã thực hiện một bước ngoặt lớn trong tiến trình tái cấu trúc Tạp chí theo định hướng công bố nghiên cứu quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu, đó là chính thức đổi tên thành Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, tên gọi tiếng Anh: Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) và có hiệu lực kể từ 01/01/2018 theo Quyết định số 619/GP-BTTTT ban hành ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong khuôn khổ định hướng 06 chiến lược khác biệt của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Tạp chí Phát triển kinh tế đã thực hiện một bước ngoặt lớn trong tiến trình tái cấu trúc Tạp chí theo định hướng công bố nghiên cứu quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu, đó là chính thức đổi tên thành Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, tên gọi tiếng Anh: Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 theo Quyết định số 619/GP-BTTTT ban hành ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian qua, Tạp chí đã không ngừng nâng cao chất lượng khoa học, cải tiến về nội dung và hình thức để tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Tạp chí hiện được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đánh giá là tạp chí khoa học loại 1 trong việc tính điểm khoa học so với các tạp chí chuyên ngành khác trong cả nước và được Hội đồng điều hành ASEAN Citation Index chấp thuận kết nạp là 1 trong 2 đại diện của Việt Nam có mặt trong 121 tạp chí khoa học trong khu vực ASEAN gia nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu ASEAN Citation Index (ACI). Ngày 10/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 4265/QĐ-BGDĐT phê duyệt Dự án “Nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế SCOPUS”. Đây là bước ngoặt quan trọng để Tạp chí tiến tới hội nhập vào cộng đồng tạp chí khoa học trên thế giới đạt chuẩn SCOPUS.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) sẽ không ngừng cải tiến và nâng cao cả về hình thức lẫn chất lượng khoa học kinh tế theo định hướng tạp chí nghiên cứu khoa học hàn lâm dựa trên các chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, trên cơ sở thỏa thuận giữa UEH và Nhà xuất bản quốc tế EMERALD, dự kiến đến tháng 03/2018, JABES sẽ bắt đầu công bố các bài báo trên EMERALD. Kể từ đây, JABES chính thức trở thành Tạp chí có tính quốc tế và toàn cầu. Các bài báo được đăng tải trên JABES bắt buộc phải đạt chuẩn quốc tế của một bài báo khoa học và phải trải qua quy trình phản biện nghiêm ngặt theo đúng chuẩn của Nhà xuất bản EMERALD. Cùng với đó, JABES sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của Hội đồng biên tập (HĐBT), xây dựng Hội đồng tư vấn (HĐTV) theo chuẩn quốc tế Scopus. Mục tiêu của JABES là góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, giảng viên và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Phạm vi nghiên cứu của JABES bao gồm các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh trong khu vực châu Á. Ưu tiên hàng đầu của JABES là được cống hiến cho khoa học kinh tế trong, ngoài nước và góp phần nâng tầm giá trị học thuật của UEH trong cộng đồng quốc tế.

Tin: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Tạp chí Phát triển kinh tế.

Chia sẻ