Công tác thi trực tuyến tại UEH và những kết quả đạt được

18 tháng 09 năm 2023

Ra đời trong bối cảnh khủng hoảng của đại dịch Covid-19, công tác thi trực tuyến tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) không chỉ giải quyết vấn đề cấp bách trong hoạt động giảng dạy lúc bấy giờ mà còn chứng minh hiệu quả thiết thực, trở thành bước tiến quan trọng đối với công tác chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo của Nhà trường. Hơn 2 năm chính thức triển khai, giờ đây hãy cùng nhìn lại những kết quả đạt được của công tác thi trực tuyến tại UEH!

Quá trình triển khai thi trực tuyến tại UEH từ tháng 5/2021 đến nay

Quá trình triển khai hoạt động thi trực tuyến tại UEH đến nay được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ; và Giai đoạn 2 là sau giãn cách, bình thường mới đến nay. 

Năm 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội trên toàn cầu, cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, đồng thời phải đảm bảo được công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, tiến độ đào tạo của người học, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh, tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo của giảng viên, viên chức, người học nhà trường; ứng dụng các công cụ khảo thí hiện đại để đánh giá chất lượng đào tạo tại UEH.

Trong tình hình toàn thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài gần 3 tháng, đi cùng với mục tiêu cố gắng hết sức đảm bảo vận hành tốt các hoạt động chuyên môn của Nhà trường, UEH đã linh động ban hành các thông báo, quy trình, quy định về việc quản lý, giảng dạy, học tập và thi trực tuyến, nhận được sự đồng thuận cao từ người học, giảng viên, viên chức UEH. Cụ thể, đã ban hành Quy định về tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tạo nền tảng pháp lý đầu tiên cho việc tổ chức các kỳ thi trực tuyến tại UEH; Hướng dẫn coi thi trực tuyến dành cho CBCT (Coi thi trực tuyến tại trường và tại nhà) và hướng dẫn thi trực tuyến dành cho thí sinh; Xây dựng đội ngũ CBCT trực tuyến đạt yêu cầu về trình độ CNTT và tổ chức tập huấn CBCT trực tuyến; Tổ chức cho SV thi thử làm quen với các hình thức thi trực tuyến; Rà soát, kiểm tra trang thiết bị tất cả các phòng máy tính của UEH; Áp dụng chính thức hình thức thi trực tuyến tại UEH ngày 17/7/2021 (CBCT tại UEH và thí sinh thi từ xa); Áp dụng hình thức coi thi trực tuyến tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội từ ngày 19/7/2021 đến 31/10/2021 (CBCT tại nhà và thí sinh từ xa)…

Do có kế hoạch chuẩn bị trước nên UEH đã chủ động trong việc tổ chức thi trực tuyến với nhiều hình thức thi trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Chính phủ trong việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố. Đặc biệt, công tác tuyển sinh của UEH không bị ảnh hưởng, gián đoạn. Các kỳ thi tuyển sinh được tổ chức thành công đạt hiệu quả, chỉ tiêu mong đợi. Hoạt động khảo thí trực tuyến được Nhà trường áp dụng xuyên suốt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Các kỳ thi kết thúc học phần (KTHP) được tổ chức tốt, không có sai sót, vi phạm trong công tác tổ chức thi. 

Tiếp nối các thành tựu trong công tác tổ chức thi trực tuyến giai đoạn giãn cách xã hội, UEH tiếp tục xây dựng, cập nhật, phát huy các kết quả đạt được nhằm mục đích số hóa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động chung của Nhà trường. Trong giai đoạn sau giãn cách, bình thường mới (từ 01/11/2021 đến nay), Nhà trường liên tục cập nhật các quy định và phần mềm liên quan, nhằm đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc trong công tác quản lý đào tạo, công tác tổ chức thi theo hình thức trực tuyến tại UEH. Cụ thể, UEH đã ban hành cập nhật Quy định về tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Ban hành kèm Quyết định số: 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh). Ngày 01 tháng 3 năm 2023, UEH tiếp tục ban hành Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (Ban hành kèm Quyết định số: 500/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời, cập nhật các yêu cầu về phần mềm thi, kỹ thuật, thiết bị giám sát thí sinh, nội dung các hình thức vi phạm, cập nhật Hướng dẫn coi thi trực tuyến dành cho CBCT và Hướng dẫn thi trực tuyến dành cho thí sinh; Tiếp tục tuyển chọn, bổ sung CBCT trực tuyến, tổ chức tập huấn đội ngũ CBCT đạt yêu cầu sẵn sàng cho công tác tổ chức thi trực tuyến (273 người),... nhằm mục đích thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật, công bằng trong công tác tổ chức thi trực tuyến tại UEH.

Song song đó, hoạt động khảo thí trực tuyến đã được UEH áp dụng xuyên suốt trong thời gian sau giãn cách, bình thường mới đến nay. Các kỳ thi KTHP được tổ chức tốt, không có sai sót, vi phạm trong công tác tổ chức thi. Công tác ra đề thi, chấm thi được thực hiện đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UEH. Cụ thể, UEH đã tổ chức thành công các kỳ thi KTHP trực tuyến các hệ bậc đào tạo tại UEH trong mùa dịch với 1.507 ca với 60.358 lượt sinh viên dự thi; sau mùa dịch đến nay (01/11/2021 đến 31/5/2023) đã tổ chức 6.650 ca với 261.307 lượt sinh viên dự thi của tất cả các hệ bậc đào tạo.

Xây dựng quy trình thi trực tuyến cụ thể

Ưu điểm trong công tác thi trực tuyến tại UEH

Sau hơn 2 năm triển khai, công tác thi trực tuyến tại UEH đã đạt được những kết quả thiết thực với rất nhiều ưu điểm được ghi nhận.

UEH đã thực hiện kịp thời, đúng tiến độ và tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng được đội ngũ cán bộ coi thi có kỹ năng tốt về CNTT phục vụ các kỳ thi trực tuyến khi cần thiết. Công tác tuyển sinh các hệ bậc đào tạo thực hiện tốt, đạt chỉ tiêu. Công tác tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra, Tin học đầu ra, Tốt nghiệp, tổ chức thi KTHP thực hiện tốt, tiết kiệm nhân sự, tiết kiệm được thời gian và chi phí di chuyển cho người học vì người học có thể thi từ xa bất cứ đâu theo nhu cầu cá nhân, không phải mất nhiều thời gian di chuyển lên trường thi như hình thức thi tập trung. Kết quả các kỳ thi trực tuyến cũng được công bố sớm hơn so với với các kỳ thi tập trung, giúp UEH đảm bảo được tiến độ đào tạo chung của người học theo cam kết. 

Theo khảo sát kết quả thi trực tuyến, điểm thi KTHP hình thức thi Trực tuyến từ xa so với thi Trực tuyến tại UEH là có tăng nhưng không đáng kể. Sự chênh lệch về điểm thi KTHP bằng hình thức trực tuyến từ xa và trực tiếp tại UEH (có sự giám sát trực tiếp của CBCT) không đáng kể. Điều này cho thấy, đến thời điểm hiện tại, kết quả thi bằng hình thức thi trực tuyến vẫn có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, trước sự phát triển công nghệ thông tin ngày càng cao như hiện nay sẽ dẫn đến những rủi ro người học và các thành phần xấu bên ngoài có thể lợi dụng các kẻ hở của hệ thống, phần mềm để tìm cách thức tiêu cực dẫn đến kết quả thi của người học chưa đánh giá đúng kết quả học. Muốn hạn chế rủi ro này cần có sự phối hợp, hỗ trợ từ nhiều phía như Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, đơn vị Quản lý Đào tạo, các đơn vị liên quan và sự quan tâm giám sát, chỉ đạo từ Lãnh đạo nhà trường. 

Đầu tư cơ sở vật chất, máy móc hiện đại phục vụ cho công tác thi trực tuyến tại trường

Định hướng hoạt động thi trực tuyến trong giai đoạn tới

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới UEH sẽ tiếp tục tổ chức thi trực tuyến (thi đầu vào, thi hết môn, thi đầu ra,... ) ở các học phần có hình thức, nội dung thi phù hợp. Với những học phần không đảm bảo yêu cầu về hình thức, nội dung để tổ chức thi trực tuyến sẽ được tổ chức thi tập trung trực tiếp tại UEH. Cụ thể:

  • Tiếp tục áp dụng hình thức thi trực tuyến UEH ở các hình thức: Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS (LMS-TNOL); Vấn đáp trực tuyến (VDOL); Tiểu luận có thuyết trình trực tuyến (TLTTOL). 
  • Tổ chức thi tập trung trực tiếp ở các hình thức: Tự luận; Trắc nghiệm và tự luận (trên cơ sở được sự thống nhất trong toàn bộ giảng viên giảng dạy học phần).

Bên cạnh đó, Nhà trường sẽ lựa chọn phương án tổ chức thi trực tuyến phù hợp, tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để cập nhật phần mềm thi nâng cao tính giám sát, bảo mật, hiệu quả. Tăng cường công tác đánh giá quá trình học tập, giảm tỷ lệ % điểm thi KTHP (không quá 40%), khuyến khích tổ chức thi trắc nghiệm KTHP trực tuyến. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư thêm phòng máy tính để phục vụ công tác giảng dạy, công tác tổ chức thi trực tuyến và các kỳ thi lớn khác tại UEH. Tăng cường kỷ luật, cương quyết, cứng rắn với các trường hợp thí sinh cố tình không tuân thủ quy định. Bổ sung thêm vào Quy chế thi trực tuyến các hình thức xử lý kỷ luật cần thiết và áp dụng nghiêm túc các hình thức xử lý kỷ luật thí sinh vi phạm Quy chế thi. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho người học hiểu rõ về mục đích, tầm nhìn, sứ mạng của UEH về công tác số hóa các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập; hiểu rõ tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực trong tuyển dụng và vấn đề trung thực, nghiêm túc trong thi cử góp phần đánh giá đúng năng lực của sinh viên và mang lại lợi ích cho sinh viên trong quá trình tuyển dụng, công tác sau này. 

Nhà trường sẽ lựa chọn phương án tổ chức thi trực tuyến phù hợp, tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để cập nhật phần mềm thi nâng cao tính giám sát, bảo mật, hiệu quả

Việc triển khai công tác thi theo hình thức trực tuyến tại UEH đã được xây dựng kế hoạch với những quy định triển khai rất chặt chẽ, đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ, đánh giá công bằng, chất lượng trong công tác đào tạo của Nhà trường. Điều này thể hiện nỗ lực chuyển đổi số của UEH hướng đến đại học thông minh cũng như ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra mà không gây ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập.

*Xem quy định về tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến UEH: QUYẾT ĐỊNH 2063  và  CẬP NHẬT QUYẾT ĐỊNH 2063.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông

Chia sẻ