Hội nghị công bố Nghị quyết thành lập, Quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu và gặp gỡ viên chức, người lao động của Trường thành viên thuộc UEH

16 tháng 11 năm 2021

Vào ngày 15/11/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết thành lập, Quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu và gặp gỡ viên chức, người lao động của 3 trường thành viên thuộc UEH gồm: Trường Kinh doanh UEH (UEH College of Business); Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (UEH College of Economics, Law and Government); Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (UEH College Of Technology and Design).

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng Uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban chỉ đạo tái cấu trúc; GS.TS. Sử Đình Thành - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ - Hiệu trưởng UEH, phụ trách Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước; TS. Bùi Quang Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng UEH, phụ trách Trường Công nghệ và Thiết kế; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược và chính sách, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo; PGS.TS. Trần Mai Đông - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực; TS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch công đoàn UEH; và lãnh đạo các đơn vị thuộc UEH và Trường thành viên, Ban lãnh đạo Phân hiệu Vĩnh Long, giảng viên, cán bộ viên chức và người lao động cùng tham gia trực tuyến.

Trong hành trình 45 năm qua, UEH đã không ngừng phát triển, trở thành một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, từng bước ghi dấu danh tiếng học thuật trên thị trường thế giới, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đạt được, giai đoạn 2021 - 2025, UEH thực hiện chiến lược tái cấu trúc, hướng đến Đại học Đa ngành và Bền vững trên chặng đường phát triển mới, trong đó, việc thành lập 3 trường thành viên thuộc UEH chính là bước khởi đầu đầy quan trọng.

Ngày 15/11/2021, Hội nghị công bố Nghị quyết thành lập, Quyết định bổ nhiệm Ban Giám Hiệu và gặp gỡ viên chức, người lao động của 3 trường thành viên thuộc UEH đã chính thức diễn ra.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao Nghị quyết thành lập Trường Kinh Doanh UEH và các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Kinh Doanh UEH cho: GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng và PGS.TS. Bùi Thanh Tráng - Phó Hiệu trưởng.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao Nghị quyết thành lập Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH và các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH cho: GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng; TS. Phạm Khánh Nam và TS. Đinh Công Khải - Phó Hiệu trưởng.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao Nghị quyết thành lập Trường Công nghệ và Thiết kế UEH và Quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Công nghệ và Thiết kế UEH  cho: TS. Bùi Quang Hùng - Hiệu trưởng, và PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Phó Hiệu trưởng.

Nhằm phát huy mối quan hệ và đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo giữa khối đoàn thể với Ban Giám hiệu các Trường thành viên, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên, UEH đã thông qua chủ trương thành lập Đảng bộ bộ phận, Ban chấp hành Công đoàn và Ban cán sự Đoàn Thanh niên Trường thành viên.

Đảng bộ bộ phận Trường Kinh doanh UEH bao gồm các đồng chí: Đ/c Bùi Thanh Tráng - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH, kiêm Trưởng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy bộ phận; Đ/c Trần Anh Hoa - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Kế toán giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận; Đ/c Ngô Quang Huân - Trưởng Khoa Quản trị, Đ/c Hoàng Hải Yến - Trưởng Khoa Ngân hàng và Đ/c Đinh Thị Thu Hồng - Trưởng Khoa Tài chính giữ chức vụ Đảng ủy viên.

Bổ nhiệm TS. Phan Thị Bảo Quyên - Chủ tịch Công đoàn Trường Kinh doanh UEH và TS. Quách Doanh Nghiệp - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Kinh doanh UEH.

Bổ nhiệm đ/c Nguyễn Đình Hoàng Uyên - Bí thư Đoàn UEH kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đoàn trường Kinh doanh UEH.

Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH bao gồm các đồng chí: Đ/c Phạm Khánh Nam - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH, kiêm Trưởng Khoa Kinh tế - Bí thư Đảng ủy bộ phận; Đ/c Đinh Công Khải - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH, kiêm Trưởng Khoa Quản lý nhà nước - Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận; Đ/c Diệp Gia Luật - Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Tài chính công - Đảng ủy viên Đảng ủy bộ phận.

Bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Ngọc Danh - Chủ tịch Công đoàn Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (lâm thời) và đ/c Nguyễn Thị Thương Nhớ - Phó Bí thư Đoàn UEH kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đoàn trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH.

Đảng bộ bộ phận Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, bao gồm các đồng chí: Đ/c Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và thiết kế UEH - Bí thư Đảng ủy bộ phận; Đ/c Thái Kim Phụng - Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh - Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận; Đ/c Hà Văn Sơn - Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Toán - Thống kê - Đảng ủy viên Đảng ủy bộ phận.

Bổ nhiệm ThS. Trần Hà Quyên - Chủ tịch Công đoàn Trường Công nghệ và Thiết kế UEH và đ/c Trần Nhật Hoàng - Phó Bí thư TT Đoàn UEH kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đoàn trường Công nghệ và Thiết kế UEH.

Trong cơ cấu tổ chức Trường thành viên, bên cạnh các Khoa/Viện đào tạo, các Trường thành viên thành lập hai đơn vị mới là Phòng Tổng hợpTrung tâm đào tạo ngắn hạn. Phòng Tổng hợp thực hiện các chức năng quản trị, hành chính hỗ trợ và phục vụ cho Nhà Trường, các Khoa/Viện và phối hợp giữa đơn vị chức năng UEH với Trường thành viên; Trung tâm đào tạo ngắn hạn sẽ là đầu mối để triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo ngắn hạn của Trường.

Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Tấn Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp và TS. Nguyễn Hoàng Lê giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Kinh doanh UEH, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bổ nhiệm ThS. Đặng Thị Bạch Vân giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp và ThS. Nguyễn Kim Đức giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp và ThS. Thái Kim Phụng, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Công nghệ và Thiết kế UEH nhiệm kỳ 2020-2025.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong chúc mừng Ban Giám hiệu và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Trường thành viên

Thay mặt Ban chỉ đạo tái cấu trúc, GS.TS. Nguyễn Đông Phong chúc mừng Ban Giám hiệu và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Trường thành viên. Mỗi trường thành viên ra đời là một sự kỳ vọng lớn lao, là sự tiên phong khẳng định vị thế tại thị trường trong và ngoài nước. Giáo sư nhấn mạnh, tái cấu trúc là việc làm tất yếu, chiến lược đúng đắn và kịp thời, song thời gian đầu cũng sẽ có nhiều khó khăn, lãnh đạo Nhà trường sẽ theo sát và giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời, hợp lý. Các Trường thành viên cần đề ra mục tiêu, chiến lược phát triển phù hợp, khai thác tối đa điểm mạnh, mạng lưới giảng viên trong và ngoài nước, nâng cao giá trị cốt lõi từ chất lượng đào tạo đến nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, và chăm sóc người học. Thầy hy vọng toàn thể lãnh đạo, viên chức UEH cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng đóng góp vào sự phát triển chung của Trường, đưa UEH vào Top QS 500 châu Á.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

1. Trường Kinh doanh UEH:

2. Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH:

 

3. Trường Công nghệ và Thiết kế UEH:

 

Tin, Ảnh: Phòng Tổng hợp các Trường thành viên UEH, Phòng Marketing - Truyền thông

 

 

 

Chia sẻ