Hội nghị công bố và Trao quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó đơn vị thuộc Phân hiệu Vĩnh Long và Trưởng, Phó Bộ môn thuộc Khoa, Nhiệm kỳ 2020-2025

22 tháng 11 năm 2020

Chiều ngày 14/11/2020, tại Hội trường F, Phân hiệu Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Phòng Tuyển sinh - Truyền thông thuộc Phân hiệu Vĩnh Long; công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó đơn vị thuộc Phân hiệu và Trưởng, phó bộ môn thuộc khoa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị, có sự diện diện của TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long, ThS. Dương Minh Mẫn - Phó Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực UEH; ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu - Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu các Phó Giám Đốc: ThS. Nguyễn Đức Vinh và ThS. Hồ Thiện Quyền; Trưởng, Phó Trưởng đơn vị thuộc Phân hiệu nhiệm kỳ 2016 - 2021 cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân hiệu Vĩnh Long.

Tại Hội nghị, bên cạnh việc công bố và trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, Phân hiệu cũng đã công bố các quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Phòng mới trên cơ sở tách ra từ Phòng Quản lý Đào tạo - Sinh viên - Khoa học - Học liệu thành: Phòng Đào tạo và Phòng Tuyển sinh - Truyền thông. 

Ban Giám đốc trao Quyết định thành lập Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quyết định đổi tên Phòng Quản lý đào tạo - Sinh viên - Khoa học - Học liệu thành Phòng Đào tạo.

ThS. Phạm Ngọc Phong nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Phân hiệu

ThS. Trần Thị Lan Thảo (bên phải) và bà Nguyễn Thị Minh nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh văn phòng Phân hiệu.

Ông Nguyễn Thái Bình nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông

ThS. Dương Nguyễn Thanh Phương (bên phải) và ông Nguyễn Văn Rớt nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu - Phó Giám đốc thường trực nhận Thông báo giao nhiệm vụ kiêm phụ trách Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Phòng Đào tạo trong thời gian chưa có cấp trưởng của 02 phòng

Ông Nguyễn Nhựt Thọ nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

TS. Lâm Thị Trúc Linh nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Kế toán kiêm Trưởng bộ môn Kế toán quản trị

ThS. Trương Thị Nhi nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Tài chính - Ngân hàng.

ThS. Nguyễn Đình Thi nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Quản trị kiêm Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Marketing và Du lịch

ThS. Trương Thị Hoàng Oanh nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kiêm Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị

ThS. Lê Thành Trung nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Công nghệ thông tin.

ThS. Nguyễn Lý Kiều Chinh nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Cơ bản kiêm Trưởng bộ môn Toán - Thống kê

ThS. Trần Văn Viễn nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng khoa Cơ bản kiêm Trưởng bộ môn Lý luận chính trị - Luật

ThS. Đoàn Thị Thanh Hòa nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Ngân hàng thuộc khoa Tài chính - Ngân hàng

ThS. Lê Hoàng Son nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin và ThS. Nguyễn Thị Xuân Đào nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Đại Sơn nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh và bà Trần Thị Tiếp nhận Quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Cơ bản

Phát biểu tại Hội nghị, TS Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu nhấn mạnh: bên cạnh sự ổn định công tác tổ chức, ổn định nhân sự, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng có những thay đổi nhằm đảm bảo sự phát triển của Phân hiệu trong thời gian tới, đó là thành lập Phòng Tuyển sinh - Truyền thông, thể hiện tầm quan trọng của công tác tuyển sinh gắn với công tác đào tạo của Phân hiệu. Với sự ổn định cũng như những thay đổi mới trong công tác tổ chức, nhân sự của Phân hiệu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phân hiệu sẽ tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch theo kỳ vọng của Lãnh đạo nhà trường. Bên cạnh đó, TS. Bùi Quang Hùng cũng mong muốn quý thầy cô, tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa thuộc Phân hiệu, bộ môn thuộc khoa tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, quyết tâm vì công việc chung của Phân hiệu. Trong nhiệm kỳ 2020- 2025 đòi hỏi quý thầy cô, lãnh đạo các đơn vị phải có sự đổi mới, linh hoạt, nhanh nhẹn, quyết tâm phấn đấu để đạt được mục tiêu của Phân hiệu đã đề ra và tin tưởng rằng trong thời gian tới, Phân hiệu sẽ tiếp tục phát triển, làm nền tảng quan trọng để trở thành trường đại học trực thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long phát biểu giao nhiệm vụ cho các cá nhân và đơn vị tại Hội nghị Công bố và Trao quyết định

Thay mặt cho viên chức được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025, TS. Lâm Thị Trúc Linh - Trưởng khoa Kế toán bày tỏ sự cảm ơn đối với Lãnh đạo nhà trường, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động của Phân hiệu đã tín nhiệm và giới thiệu các viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị và hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để đáp lại niềm tin đó. TS. Lâm Thị Trúc Linh mong muốn Lãnh đạo Trường, Ban Giám đốc Phân hiệu tiếp tục tạo điều kiện trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp tốt trong công việc của viên chức, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TS. Lâm Thị Trúc Linh - Trưởng khoa Kế toán, đại diện viên chức được bổ nhiệm phát biểu

Toàn thể Hội nghị chụp hình lưu niệm

                                                                                        Tin, ảnh: Văn phòng Phân hiệu.

Chia sẻ