Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm 2023

12 tháng 05 năm 2023

Sáng ngày 11/05/2023, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm 2023 nhằm đánh giá kết quả công tác cố vấn học tập trong giai đoạn 2017 - 2022, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế trong công tác cố vấn học tập, nhằm cải tiến chất lượng hoạt động, tạo ra những giá trị mới cho hoạt động tư vấn người học.

Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm 2023 của UEH đã được tổ chức dưới hình thức hybrid trực tiếp tại Hội trường B1.302 kết hợp trực tuyến thông qua nền tảng Microsoft Teams.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo UEH có: GS.TS. Sử Đình Thành -  Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Phó Hiệu trưởng. Về phía lãnh đạo các Trường thành viên UEH có: PGS. TS. Bùi Thanh Tráng - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh doanh UEH; TS. Đinh Thị Thu Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH; TS. Thái Kim Phụng - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH. Cùng toàn thể Quý Thầy/Cô là lãnh đạo các đơn vị thuộc/trực thuộc UEH, Quý Thầy/Cô đang thực hiện công tác cố vấn học tập và Quý Thầy/Cô quan tâm tham dự hội nghị.

Công tác Cố vấn học tập là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, là một cầu nối giữa Nhà trường và sinh viên, giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng của mình trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Điều này không chỉ đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp mà còn giúp sinh viên có khả năng tìm được việc làm sau khi ra trường. Công tác cố vấn học tập bao gồm các hoạt động như: tư vấn cá nhân, đưa ra các phương pháp học tập hiệu quả, cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, hoạt động ngoại khóa, cũng như định hướng để sinh viên phát triển, trở thành công dân toàn cầu hướng đến sự phát triển bền vững theo chiến lược phát triển của UEH hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH chia sẻ: “Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn người học là hoạt động rất quan trọng, đây cũng là hoạt động trọng tâm năm 2023 của UEH liên quan đến việc nâng cao chất lượng học tập, phục vụ hỗ trợ chăm sóc người học. Để chuẩn bị cho hội nghị, Phòng DSA là đơn vị thường trực của hoạt động này đã có quá trình chuẩn bị từ đầu năm thông qua việc đánh giá, khảo sát, làm báo cáo, hoàn chỉnh dự thảo quy trình hoàn toàn mới; cũng như phối hợp với Phòng CNTT xây dựng và hoàn chỉnh platform cố vấn học tập để phục vụ các Thầy/Cô cũng như các đơn vị quản lý tham gia vào cố vấn học tập. Hội nghị hôm nay sẽ báo cáo những kết quả đã đạt được, cũng như những vấn đề cần khắc phục, trên quan điểm đó là hoạt động cố vấn học tập là hoạt động cần thiết, cần nâng cao giá trị của hoạt động này, đặc biệt là trong hoạt động tư vấn, hướng nghiệp sinh viên, phục vụ chăm sóc người học; thứ hai là hoạt động này phải diễn ra thường xuyên và phải gắn kết được các vai trò, đặc biệt là vai trò các Thầy/Cô tham gia cố vấn học tập. Và thứ ba là chúng ta sẽ phải ứng dụng triệt để công nghệ thông tin để hỗ trợ các Thầy/Cô tham gia cố vấn học tập.”

TS. Bùi Quang Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác cố vấn học tập giai đoạn 2017-2022 về cơ bản đã đạt được những thành tựu nhất định trong triển khai, thực hiện và đánh giá, quản lý. Công tác cố vấn học tập đã thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa Nhà trường với sinh viên. Về phía Nhà trường, đã đưa hoạt động tư vấn đi vào thực chất ở mọi mặt, cả trong học thuật, khoa học lẫn trong sinh hoạt, rèn luyện, tâm sinh lý…; về phía sinh viên, đã tạo được sự tin tưởng, đồng lòng đối với chiến lược phát triển chung của UEH. Điều này đã góp phần quan trọng hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Các Thầy/Cô cũng như các đơn vị tham gia công tác cố vấn học tập đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chuyên môn, làm việc có tinh thần trách nhiệm. Công tác đánh giá, quản lý được thực hiệm nghiêm túc, phần nào phản ánh đúng thực trạng và kết quả công việc của Thầy, Cô làm cố vấn học tập.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục như: vấn đề “chiều sâu”, tính hiệu quả của công tác tư vấn; thời gian tổ chức và nội dung sinh hoạt lớp; những bất cập trong công tác quản lý và những khuyết điểm mang tính cá nhân...

ThS. Nguyễn Văn Đương - Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trình bày báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác Cố vấn học tập trong giai đoạn 2017 - 2022 đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động năm 2023 - 2025

Với phương châm thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản trị và điều hành, hướng đến một đại học thông minh, UEH đã nghiên cứu và phát triển nền tảng công nghệ thông tin nhằm giúp Thầy/Cô thực hiện công tác cố vấn học tập, các đơn vị thuộc/trực thuộc UEH tham gia vào quản lý công tác cố vấn học tập có thể thuận tiện và thực hiện công tác một cách hiệu quả. 

ThS. Đặng Thái Thịnh - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin giới thiệu về nền tảng cố vấn học tập và tập huấn Quý Thầy Cô sử dụng

Nhằm nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập, quý Thầy/Cô đã cùng nhau đưa ra những nhận định, thảo luận, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, làm cơ sở đề ra phương hướng và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, tại Hội nghị cũng đã lấy ý kiến Dự thảo Quy định công tác Cố vấn học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy tập trung và Quy trình tổ chức, quản lý và đánh giá công tác Cố vấn học tập.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH nhấn mạnh: “Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập của chúng ta đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Trên cơ sở tiếp thu những nhận xét, đánh giá của giai đoạn trước, theo định hướng phát triển của Nhà trường, Hội nghị đã đề ra những quan điểm, nhiệm vụ chung, cũng như giải pháp cụ thể để tổ chức tốt công tác cố vấn học tập giai đoạn 2023-2025 như sau:

Một là, cần thiết phải có sự thay đổi toàn diện trong công tác cố vấn học tập tại UEH, hướng đến những giá trị mới cho hoạt động tư vấn người học, đặc biệt là tư vấn học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp sản phẩm nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động toàn cầu.

Hai là, trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định cố vấn học tập mới, phân định rõ trách nhiệm, quyền lợi của các đối tượng tham gia, làm cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện công việc.

Ba là, phân bổ lại nguồn kinh phí theo hướng thù lao phải tương xứng với tính chất công việc cố vấn học tập; đối với giảng viên, thù lao thanh toán theo thời gian làm việc thực tế, bao gồm thời gian làm việc trực tiếp theo thời khóa biểu và thời gian làm việc ngoài giờ lên lớp; đối với các đơn vị tham gia, thù lao thanh toán theo khối lượng công việc hoạt động quản trị thông tin nền tảng cố vấn học tập và hoạt động cập nhật Kho tri thức.

Bốn là, triệt để ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ nội dung công việc của cố vấn học tập thông qua nền tảng cố vấn học tập do UEH xây dựng, tận dụng sức mạnh tính toán của máy tính và tính hiệu quả trong hoạt động quản trị thông tin tại UEH, hướng đến việc tham gia của trí tuệ nhân tạo.

Thay mặt Ban Giám hiệu, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự đóng góp quý báu của quý Thầy/Cô. Tôi tin tưởng rằng, với thành công của Hội nghị lần này và sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn UEH, chúng ta sẽ thực hiện tốt những mục tiêu đặt ra cho giai đoạn mới.”

GS.TS. Sử Đình Thành phát biểu tổng kết kết quả Hội nghị và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ công tác cố vấn học tập tại UEH trong thời gian tới

Đặt trách nhiệm của mình trong sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai, UEH luôn nỗ lực để mang đến những giá trị xứng đáng dành cho người học, không ngừng nỗ lực chăm sóc, hỗ trợ và đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất, công bằng cơ hội trải nghiệm các giá trị tri thức và phát triển bản thân cho mỗi cá nhân.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

Chia sẻ