Hội nghị Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2020

03 tháng 01 năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy trường, nhằm báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, triển khai một số nội dung trọng tâm theo quy định của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đảng bộ trường năm 2020.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Sử Đình Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng; cùng sự có mặt của các đồng chí Đảng ủy viên, toàn thể đảng viên tại cơ sở chính và đặc biệt là toàn thể đảng viên của Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Vĩnh Long của UEH theo dõi Hội nghị trực tiếp qua livestream.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên được nghe và trao đổi các nội dung:

  • Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
  • Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.
  • Hướng dẫn tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Báo cáo tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Đảng ủy trường Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Đảng bộ UEH với các kết quả trọng tâm đạt được ở các khía cạnh: Công tác chuyên môn; Công tác Tuyên giáo; Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát; và Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể.

Bên cạnh đó, nhằm giữ vững thành quả đạt được và tiếp tục phát huy trong thời gian sắp tới, GS.TS. Nguyễn Đông Phong đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

  • Thực hiện Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020-2025 thông qua từng bước thực hiện 9 đề án phát triển nhà trường. Đó là: Tái cấu trúc UEH, hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành; Kiểm định chất lượng trường và các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; Chuyển đổi số để phục vụ tốt hoạt động quản lý của trường; Đào tạo kết hợp online/offline (Blended learning); Nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên môn, tiếng anh và gia tăng tỷ lệ giảng viên quốc tế; Huy động nguồn lực cho phát triển UEH; Tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế; Tăng cường danh tiếng học thuật của trường; Thúc đẩy mô hình UEH - Doanh nghiệp và các đối tác.
  • Tiếp tục tổ chức và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII.
  • Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, cấp ủy theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ. Triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.           
  • Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua gắn với thực hiện cơ chế tự chủ và quốc tế hóa các hoạt động của Trường. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện “Văn hóa UEH” và quy tắc ứng xử trong viên chức, người lao động, người học; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thiện Duy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thay mặt Đảng ủy trường phổ biến đến toàn thể Đảng viên: Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, lần thứ VI, NK 2020-2025; Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và các điểm lưu ý trong Hướng dẫn tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Qua hội nghị giúp toàn thể đảng viên UEH nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Chia sẻ