Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

14 tháng 08 năm 2022

Nhằm trực tiếp lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Dự thảo Nghị định, ngày 13/08/2022, tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP.

Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS. Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, TS. Cảnh Chí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Ban soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP. Về phía UEH có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường UEH; GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH; cùng đại diện lãnh đạo các trường đại học từ Đà Nẵng trở vào.

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Luật Giáo dục đại học 2018 ban hành cách đây 4 năm, sau đó Nghị định 992019/NĐ-CP được ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học. Hai văn bản này có tác động vô cùng lớn với hệ thống giáo dục đại học. Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, sau 4 năm thực hiện Luật Giáo dục đại học 2018 và gần 3 năm thực hiện Nghị định 99, kiểm nghiệm trên thực tế có những sự thay đổi rất thuận lợi. Tuy nhiên, có những quy định còn có vướng mắc hay còn có cách hiểu chưa được thống nhất. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát, lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học để đề xuất ban soạn thảo trong xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 99 thời gian tới.

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo

TS. Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Nội dung thảo luận lấy ý kiến tại Hội thảo xoay quanh việc sửa đổi bổ sung một số điều và thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tại Hội thảo, các đại biểu từ các trường đại học đã tích cực, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP như: những quy định về người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học; vị trí pháp lý của hội đồng trường trong cơ cấu tổ chức của trường đại học; về thành phần tập thể lãnh đạo và người chủ trì các cuộc họp tập thể lãnh đạo; về thành viên hội đồng trường (nhân sự chủ tịch, bổ nhiệm, thay thế thành viên, tuổi thành viên,…); về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình,…Ban soạn thảo đã lắng nghe, ghi chép và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu để nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia và đề nghị tổ biên tập tổng hợp và phân tích tất cả các ý kiến phát biểu của các đại biểu. Từ đó, lựa chọn những phương án phù hợp với luật và theo quan điểm tháo gỡ nhiều nhất cho các trường. Một mặt đảm bảo việc hướng dẫn thực hiện thống nhất chung trong hệ thống, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện tối đa để các trường theo đặc thù xây dựng hệ thống quy chế văn bản riêng.

Việc lấy ý kiến của chuyên gia, nhà quản lý, nhà giáo và những đối tượng chịu sự tác động của Nghị định sẽ giúp người hoạch định chính sách đưa ra những quy định phù hợp với thực tiễn, đồng thời, việc lấy ý kiến còn giúp cho Bộ và Ban soạn thảo có cơ sở khoa học và có cách tiếp cận, đánh giá chuyên môn đối với Nghị định, từ đó, xem xét, cân nhắc và có điều chỉnh cần thiết đảm bảo cho Dự thảo Nghị định mang tính cụ thể, sát thực tế và đi vào cuộc sống.

Một số hình ảnh khác:

Đón chào các đại biểu đến dự Hội thảo tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 TS. Cảnh Chí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng TS. Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thảo luận, tổng hợp các ý kiến tại hội thảo

Đại diện các trường đóng góp ý kiến

PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu kết luận tại Hội thảo

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Văn phòng trường.

 

Chia sẻ