Hướng đến 45 năm thành lập Trường: UEH phát động cuộc thi bình chọn và triển lãm ảnh "Reflecting on UEH 45 years"

14 tháng 07 năm 2021

Trải qua chặng đường 45 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã trở thành ngôi nhà chung của biết bao thế hệ viên chức, người lao động và người học. Tại nơi đây, chúng ta không chỉ ghi dấu những năm tháng học tập, nghiên cứu, giảng dạy trên giảng đường, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp về cảm xúc, về con người và tình người. Hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) (27/10/1976 – 27/10/2021) chính thức khởi động Cuộc thi Bình chọn và Triển lãm ảnh "Reflecting on UEH 45 years". Đây là dịp để UEHer cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp bên ngôi nhà chung UEH, kết nối các thế hệ và lan tỏa đến cộng đồng.