Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

13 tháng 12 năm 2018

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin có những ảnh hưởng ngày càng rõ rệt đến các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ gắn với ngân hàng và bảo hiểm. Công nghệ tài chính (FinTech) hiện đang là lĩnh vực mới, nổi lên rất mạnh mẽ và đem lại cơ hội cho sự kết hợp giữa công nghệ thông tin với các ngành dịch vụ kinh doanh tiền tệ và bảo hiểm.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin có những ảnh hưởng ngày càng rõ rệt đến các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ gắn với ngân hàng và bảo hiểm. Công nghệ tài chính (FinTech) hiện đang là lĩnh vực mới, nổi lên rất mạnh mẽ và đem lại cơ hội cho sự kết hợp giữa công nghệ thông tin với các ngành dịch vụ kinh doanh tiền tệ và bảo hiểm.

Với tầm quan trọng của sự ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực dịch vụ nêu trên, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tiến hành ký kết hợp tác cùng với Đại học SoongSil - Trường có tuổi đời hơn 100 năm tại Hàn Quốc, cùng với sự hỗ trợ của Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia Hàn Quốc và các công ty lớn thuộc lĩnh vực Ngân hàng và Bảo hiểm Hàn Quốc (Ngân hàng Shinhan, Bảo hiểm Hanhwa).

Đây là khởi đầu của việc xây dựng mô hình đào tạo ngắn hạn Chương trình Advanced FinTech Model (AFM) cho những nhà quản lý cấp trung và những ứng viên có kiến thức từ lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ nhằm kết nối nền tảng công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, và các yếu tố chính sách. Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh UEH sẽ có cơ hội kết hợp các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực FinTech giữa hai bên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo mảng công nghệ thông tin gắn với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam. Từ nền tảng liên kết đó, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh sẽ từng bước đóng góp cho UEH các nền tảng công nghệ thông tin cho chuyên ngành đào tạo FinTech, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngày 10/12/2018, đại diện Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học SoongSil đã gặp nhau tại Hàn Quốc, tiến hành thảo luận và thống nhất biên bản ghi nhớ (MOU) cho sự hợp tác các nội dung liên quan.

Sau buổi thảo luận và thống nhất các nội dung MOU, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh UEH cùng với Khoa Kinh tế Kinh doanh Đại học SoogSil đã thảo luận chi tiết nội dung hợp tác đầu tiên về đào tạo ngắn hạn theo mô hình AFM. Khoá đào tạo ngắn hạn này là sự kết hợp 3 yếu tố công nghệ, tài chính và chính sách; trong đó, yếu tố công nghệ được nhấn mạnh và thể hiện qua phần giải quyết vấn đề kỹ thuật (Big data, Robot advisor, Machine learning, Blockchain,…) từ những tình huống thực tế của các công ty FinTech hàng đầu Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp chuyên biệt như ngân hàng, bảo hiểm.

Phát biểu cháo mừng phiên họp thảo luận và thống nhất MOU của Hiệu trưởng Đại học SoongSil - GS. Junseong Hwang

GS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng UEH trong phiên thảo luận và thống nhất MOU với Đại học SoongSil

GS.TS. Hyung-Min Choi - Phó Hiệu trưởng Đại học SoogSil thảo luận và thống nhất các nội dung MOU với UEH

Tin, Ảnh: Đoàn công tác UEH tại Hàn Quốc, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ