Ngắm nhìn toàn diện bộ sản phẩm thương hiệu UEH: “Thỏa sức sáng tạo. Chủ động tương lai. Toàn diện giá trị ”

30 tháng 09 năm 2022

“Thỏa sức sáng tạo. Chủ động tương lai. Toàn diện giá trị”. Sáng tạo không giới hạn là một trong những DNA nền tảng của thương hiệu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Sáng tạo để trở nên đặc biệt, sáng tạo để trang bị các giá trị toàn diện, để tiên phong dẫn dắt tương lai hướng đến sự bền vững. Đây chính là nguồn cảm hứng, để UEH sẵn sàng cho một hành trình trẻ hóa hình ảnh thương hiệu mang màu sắc hiện đại, bền vững, phù hợp với xu hướng chung của các đại học trên thế giới, nhưng vẫn giữ vững những cam kết về chất lượng, tin cậy - những DNA truyền thống đã làm nên UEH hôm nay.