Phiên họp thứ sáu Hội đồng trường UEH: Chính thức thông qua các nội dung quan trọng, đột phá trong chiến lược phát triển UEH giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

09 tháng 10 năm 2021

Sáng ngày 08/10/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức phiên họp thứ sáu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chính thức thông qua những nội dung quan trọng, đột phá trong chiến lược phát triển UEH giai đoạn 2021 - 2025.

Toàn cảnh họp Hội đồng trường UEH sáng ngày 08/10/2021

Phát biểu khai mạc cuộc họp, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường UEH nhấn mạnh: Đây là phiên họp Hội đồng trường với nhiều nội dung rất quan trọng, đột phá, có ý nghĩa đối với chiến lược phát triển dài hạn của UEH trong giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030, đặc biệt chuẩn bị cho các nội dung quan trọng về tái cấu trúc UEH dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/10/2021 nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Trường. Với ý nghĩa đó, đây cũng là phiên họp Hội đồng trường lần đầu tiên có sự tham dự đầy đủ của 25 thành viên, đóng góp các ý kiến quan trọng, định hình Đại học UEH trong tương lai”.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy UEH, Chủ tịch Hội đồng trường UEH phát biểu khai mạc cuộc họp

Sau gần 3 giờ làm việc, thảo luận đầy trách nhiệm, 25/25 thành viên của Hội đồng trường (100%) đã biểu quyết thống nhất thông qua tất cả các nội dung của kỳ họp này.

Thành lập Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững.

Các thành viên Hội đồng trường đánh giá quá trình chuẩn bị xây dựng Đề án thành lập 3 trường rất bài bản, công phu, nghiêm túc, đầy trách nhiệm của Tập thể lãnh đạo nhà trường và có sự đồng lòng của toàn thể viên chức và người lao động đối với sự phát triển của UEH trong giai đoạn tới. Đặc biệt, các đề án đều xuất phát từ cơ sở thực tiễn của xã hội gắn với xu thế hội nhập toàn cầu và tuân thủ các điều kiện, yêu cầu pháp lý của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn Luật. Việc thành lập Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM là cơ sở nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đề án phát triển thành Đại học UEH trong giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi).

Cùng với đó, Hội đồng trường cũng đã thông qua các quy định để hoàn thiện, vận hành cơ cấu tổ chức và bộ máy theo mô hình tái cấu trúc như: Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của UEH (sửa đổi), Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường thuộc UEH, Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm đối với viên chức, người lao động giữ chức vụ quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng UEH.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của các Trường thuộc UEH sẽ có các đơn vị chuyên môn thuộc Trường như các khoa Đào tạo, các Viện Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu và Đào tạo, 01 đơn vị đào tạo các chương trình ngắn hạn và đặc biệt là thành lập phòng Tổng hợp của từng Trường thành viên để thực hiện các chức năng hành chính, quản trị, hỗ trợ cho các hoạt động NCKH, hợp tác quốc tế, truyền thông, kết nối đối tác và các công tác nhân sự, tài chính của Trường thành viên. Trên cơ sở mô hình tổ chức này, các đơn vị trong trường thành viên sẽ được vận hành theo nguyên tắc “Nhất quán - Hợp tác - Tối ưu hóa nguồn lực và Chuyên nghiệp, Đổi mới sáng tạo”.

GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH trình bày các nội dung quan trọng của Đề án tái cấu trúc

Định hướng tên gọi Đại học UEH, phát triển Đa ngành và Bền vững

Hội đồng trường cũng thống nhất 100% với việc lấy thương hiệu UEH là tên gọi trong Đề án nâng cấp Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thành Đại học UEH, phát triển đa ngành và bền vững. “UEH” là tên gọi quen thuộc với bao thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động, người học, các đối tác trong và ngoài nước, đã được khẳng định trong 45 năm qua. Đây cũng là ý kiến đồng thuận của hơn 95% giảng viên, viên chức, người lao động tại “Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động” diễn ra ngày 23/9/2021 cũng như đã được phân tích chi tiết, trao đổi và nhận được sự thống nhất cao trong nhiều hội nghị các cấp của nhà trường. Các thành viên của Hội đồng trường cũng thống nhất dù UEH là 1 thương hiệu mạnh nhưng đây là quá trình chuyển đổi quan trọng, nhiều thử thách, cần phải làm bài bản, thận trọng, chuyên nghiệp và đặc biệt phải phát huy được các giá trị truyền thống và định vị được các giá trị cốt lõi của thương hiệu Đại học UEH trong tương lai.

Một trong những định hướng quan trọng để định vị thương hiệu cho Đại học UEH là đại học đa ngành và bền vững. Hội đồng trường cũng đã đánh giá cao định hướng của nhà trường về phát triển bền vững theo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến 2030 với 3 tiếp cận: 1) Tiếp cận toàn cầu: tham gia thúc đẩy và giải quyết các vấn đề ở cấp độ khu vực hoặc toàn cầu; 2) Nỗ lực giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế, môi trường, xã hội và sức khỏe trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, quản trị; 3) Tiếp cận cộng đồng, gắn kết, quan hệ đối tác cũng như quản lý theo những cách giúp xã hội chuyển đổi sang lối sống bền vững.

TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH giới thiệu chi tiết về nội dung “Hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững”

Thương hiệu Đại học UEH bền vững sẽ hướng đến 05 trụ cột: Đào tạo, Nghiên cứu, Quản trị, Vận hành Kết nối cộng đồng cùng với 04 giá trị định vị: (1) Người học tại UEH được định hướng để trở thành những công dân toàn cầu hành động vì sự phát triển bền vững; (2) Từ nghiên cứu, tư vấn đến những tác động tích cực cho cộng đồng và xã hội; (3) Cộng đồng UEHer cùng hướng đến phát triển bền vững và truyền cảm hứng nghệ thuật; (4) Kết nối cộng đồng, lan tỏa tri thức, cùng hành động vì tương lai phát triển bền vững.

Cũng trong phiên họp này, Hội đồng trường cũng thông qua một số nội dung quan trọng khác như Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của UEH, các điều chỉnh về phân kỳ đầu tư cho Dự án xây dựng Cơ sở đào tạo và nghiên cứu (Định hướng thành Phân hiệu) tại Nha Trang – Khánh Hòa, phân kỳ đầu tư Dự án xây dựng Cơ sở 2 của Phân hiệu UEH Vĩnh Long tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long; và chính thức mở ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình độ đại học để bắt đầu tuyển sinh từ năm 2022.

Như vậy, phiên họp thứ 6 của Hội đồng Trường UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thống nhất cao nhiều nội dung quan trọng, đột phá đối với chiến lược phát triển UEH. Đây có thể xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong 45 năm và là khởi đầu cho 1 giai đoạn phát triển mới phía trước, hướng đến hình thành Đại học UEH đa ngành và bền vững, đáp ứng xu thế mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số 4.0.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Văn phòng trường.

Chia sẻ