Hội đồng trường UEH họp phiên thứ tư nhiệm kỳ 2020 - 2025: Thảo luận, biểu quyết nhiều nội dung quan trọng

17 tháng 01 năm 2021

Chiều ngày 16/01/2021, tại Phòng A.205, Cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Họp hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên họp thứ tư, với sự tham gia của 22/25 thành viên của Hội đồng trường.

Tại cuộc họp, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long; PGS.TS. Hồ Viết Tiến - Thư ký Hội đồng trường, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học đã lần lượt trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Trường năm 2020 và mục tiêu, kết quả hoạt động chủ yếu năm 2021; báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021; báo cáo hoạt động của Hội đồng trường giữa hai kỳ họp.

Toàn cảnh Họp hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên họp thứ tư

Bên cạnh đó, một số nội dung quan trọng được thảo luận tại cuộc họp, bao gồm: Thành lập Viện Tài chính bền vững, mở ngành mới trình độ đại học, các dự án đầu tư xây dựng.

Dựa trên nội dung báo cáo, các đại biểu tham dự đã trao đổi thảo luận về các nội dung trình Hội đồng trường phê duyệt, đặc biệt là các nội dung về sứ mạng và tầm nhìn của UEH. Sau đó, đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung bằng phiếu kín theo quy định.

Đại biểu tham dự trao đổi thảo luận tại cuộc họp

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tổng kết

Tổng kết phiên họp, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường trình bày sứ mạng, tầm nhìn mới và nhấn mạnh 10 công việc trọng tâm của UEH trong giai đoạn 2020-2025.

Phiên họp lần thứ tư của Hội đồng trường đã diễn ra thành công tốt đẹp, với nhiều nội dung quan trọng của chiến lược UEH trong giai đoạn phát triển mới được thảo luận và biểu quyết. Hội đồng trường UEH giữ vai trò quan trọng và quyết định những vấn đề lớn của Trường như: Chiến lược, kế hoạch phát triển; bộ máy tổ chức, nhân sự; quy chế tài chính; phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế,… theo đúng quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện chức năng quản trị trong trường đại học tự chủ, là hội đồng có thực quyền trong việc quyết định mọi hoạt động của nhà trường và Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động của trường theo quy định của pháp luật và theo quyết nghị của Hội đồng trường phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Văn phòng trường.

Chia sẻ