Thư chúc Tết của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu, BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

04 tháng 02 năm 2019

Thân ái gửi công chức, viên chức, cán bộ hưu trí, cựu sinh viên, học viên và sinh viên

 

 

 

Không khí Tết rộn ràng tại Cơ sở A Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 

 

Nguồn: Phòng Công tác chính trị, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ