Trường Công nghệ và Thiết kế - Thành viên Đại học UEH Đa ngành và Bền Vững

05 tháng 10 năm 2021

Phát huy những thành tựu đào tạo và nghiên cứu trên chặng đường 45 năm phát triển của UEH, Trường Công nghệ và thiết kế UEH (UEH College Of Technology And Design) ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Toán, Thống kê, Hệ thống thông tin kinh tế, Công nghệ, Máy tính, Đổi mới sáng tạo, Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đa phương tiện cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Theo dự báo của Diễn đàn kinh tế thế giới, đến năm 2025 con người chỉ chiếm khoảng 48% lực lượng lao động, máy móc và các thuật toán chiếm đến 52%. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các công nghệ đột phá như: trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, công nghệ thực tế ảo, robotic,…đã nhanh chóng làm thay đổi xu hướng trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, là sự xuất hiện của nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghệ như: Công nghệ giáo dục - Edtech, Nông nghiệp công nghệ cao - Agritech, Công nghệ tài chính - Fintech,…, và những lĩnh vực mới như Đô thị thông minh - Smart city, Khoa học dữ liệu - Data science, Trực quan hoá dữ liệu - Data visualization,… Trước những thay đổi của thị trường, kinh tế, xã hội, giai đoạn 2021-2025, Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện Chiến lược tái cấu trúc trở thành Đại học đa ngành và bền vững với các lĩnh vực đón đầu về thiết kế, công nghệ, tích hợp với thế mạnh sẵn có về kinh tế, quản lý, kinh doanh, luật để phù hợp nhu cầu thị trường và xu hướng hội nhập toàn cầu.

Trường Công nghệ và thiết kế UEH (UEH College Of Technology And Design) ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Toán, Thống kê, Hệ thống thông tin kinh tế, Công nghệ, Máy tính, Đổi mới sáng tạo, Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đa phương tiện cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Trường Công nghệ và thiết kế UEH tập trung vào phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, đa ngành, giao thoa giữa nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng; kết hợp toán, công nghệ, quản trị thông minh và sáng tạo vào chương trình đào tạo, nghiên cứu. Trường chú trọng phát triển các chương trình đào tạo Đại học, Sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) theo chuẩn quốc tế do UEH cùng các trường đại học đối tác quốc tế cấp bằng với qui mô đào tạo lên đến 2.090 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Các chương trình đào tạo có tính mở, tính liên thông cao với các Trường thành viên trong UEH và với các trường đại học quốc tế. Cụ thể gồm có 8 ngành/chuyên ngành đào tạo bậc Đại học, 05 ngành/chuyên ngành đào tạo bậc Thạc sĩ và 01 ngành đào tạo bậc Tiến sĩ.

Trường Công nghệ và thiết kế UEH hoạt động với cơ cấu bao gồm: Ban lãnh đạo trường, Hội đồng khoa học & đào tạo, Khoa Toán - Thống kê, Khoa Công nghệ Thông tin kinh doanh, Viện Đô thị thông minh và Quản lý, Viện Đổi mới sáng tạo, Viện Toán ứng dụng, Viện Công nghệ ứng dụng, các Viện nghiên cứu, Viện nghiên cứu & đào tạo, Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc trường và Phòng tổng hợp. Cùng đội ngũ gồm 75 Thầy, Cô trong đó có 2 Giáo sư, 2 Phó giáo sư, 32 Tiến sĩ và mạng lưới hơn hơn 20 đối tác quốc tế, 100 công ty, doanh nghiệp, hiệp hội, và hơn 10.000 Cựu sinh viên.

Giới thiệu Trường Công nghệ và thiết kế

Tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Hình thành Đại học UEH đa ngành và bền vững trong giai đoạn 2021 – 2025 là một chiến lược rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì và phát huy thành quả của UEH trong 45 năm qua cũng như sự phát triển của Trường trong thời gian tới. Dự kiến, trong năm 2021, UEH sẽ hình thành 3 trường thành viên gồm Trường Công nghệ và Thiết kế; Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước. Trường Công Nghệ Và Thiết Kế UEH, cùng các Trường thành viên, hướng đến Đại học UEH Đa ngành và Bền vững.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông

Chia sẻ