Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chủ động các phương án ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới

06 tháng 05 năm 2020

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học trong thời điểm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học trong thời điểm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ban hành nhiều quy định, quy tắc, các biện pháp phòng dịch và lên kế hoạch ứng biến với tình hình dịch bệnh với các hoạt động như:

  • Ngày 29/4/2020, UEH ban hành quy định “Quy tắc ứng xử tại UEH trong thực hiện Phòng, chống dịch Covid-19” với mục tiêu: 1) Thực hiện văn hóa UEH; xây dựng môi trường học tập tại UEH thân thiện, kỷ cương, hiệu quả và an toàn; đáp ứng việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học trong thời điểm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; (2) Đảm bảo tổ chức các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và các hoạt động dành cho người học trên cơ sở an toàn và bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh. Việc ban hành bộ quy tắc này nhằm nâng cao ý thức tự giác của người học, công chức, viên chức, người lao động UEH, để từ đó có hành vi đúng đắn nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.
  • Ban hành “Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19” trên cơ sở tham khảo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ chỉ số đánh giá với 10 bộ chỉ số thành phần dùng để đánh giá Chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường bằng cách tính tổng giá trị của 10 điểm thành phần. Đây là căn cứ để UEH đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm và đưa ra quyết định phù hợp.

Bên cạnh đó, UEH tiếp tục triển khai thực hiện các phương án phòng chống lây nhiễm COVID-19, như:

  • Khai báo y tế và xử lý tình huống nghi nhiễm;
  • Bố trí lực lượng y tế, bảo vệ, nhân viên hỗ trợ tại các cơ sở để thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế trước khi vào Trường và trong khi học tập, làm việc;
  • Kiểm soát công chức, viên chức, người lao động, người học đeo khẩu trang trong lúc học tập, làm việc tại các khu vực công cộng;
  • Bố trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn cho công chức, viên chức, người lao động, người học tại cổng vào, khu vực công cộng và trong nhà vệ sinh tại các cơ sở;
  • Duy trì khoảng cách an toàn tại phòng học, phòng làm việc và khu vực công cộng: Dán dấu bàn chân cách nhau 1m tại chân thang và trên các bậc thang bộ tại các cơ sở và ký túc xá;
  • Tiến hành khử trùng các cơ sở đào tạo;
  • Bố trí phòng học đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m trong tất cả các phòng học tại các cơ sở với điều kiện giảm một nửa số chỗ ngồi.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại UEH sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh để từ đó có những phương án triển khai nhanh chóng, phù hợp.

Biểu tượng dấu chân duy trì khoảng cách an toàn tại các chân cầu thang các cơ sở 

Dung dịch khử khuẩn và máy đo nhiệt độ được trang bị tại các cơ sở 

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

 

Chia sẻ