Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH - Thành viên Đại học UEH đa ngành & bền vững

28 tháng 09 năm 2021

Phát huy những thành tựu đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh trên chặng đường 45 năm phát triển của UEH, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (UEH - College of Economics, Law and Government) ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Kinh tế và hành vi, Tài chính công, Quản lý nhà nước, Pháp luật, Môi trường cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước là các thành tố quan trọng của một cấu trúc xã hội. Kết nối ba thành tố này thành một khối thống nhất cho phép nghiên cứu nhiều khía cạnh quan trọng tồn tại trong hệ thống kinh tế - xã hội. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 và khuynh hướng toàn cầu hóa đòi hỏi trường đại học phải trang bị cho người học kiến thức đa ngành trong lĩnh kinh tế, luật và quản lý nhà nước để có khả năng thích ứng với những thách thức đa chiều của Kinh tế và Luật pháp. Chính vì lẽ đó, giai đoạn 2021-2025, Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh chuyển mình để phù hợp nhu cầu thị trường và bối cảnh quốc tế hóa với Chiến lược tái cấu trúc trở thành Đại học UEH đa ngành và bền vững về kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, thiết kế và công nghệ. Một trong những bước đi đầu tiên là việc thành lập 03 Trường thành viên, trong đó có Trường Kinh Tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH (UEH - College of Economics, Law and Government).

Thừa hưởng và phát huy những thành quả trên chặng đường phát triển của nhà trường như: Trường Đại học khối ngành kinh tế, quản lý, luật, kinh doanh đầu tiên và duy nhất Việt Nam vào bảng xếp hạng QS châu Á 2021 (QS Asia, 2021); Top 1 trường Đại học thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật tại Việt Nam (Webometrics, 2019, 2020, 2021); Top 1 trường Đại học công bố quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật tại Việt Nam,… Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Kinh tế và hành vi, Tài chính công, Quản lý nhà nước, Pháp luật, Môi trường cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

 

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH là sự kết hợp các Khoa, Viện có chương trình đào tạo liên quan đến quản lý vĩ mô và khoa học xã hội. Trường chú trọng phát triển các chương trình đào tạo đại học, sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) theo chuẩn quốc tế do UEH và/hoặc trường đại học đối tác quốc tế cấp bằng với 12 ngành đào tạo bậc Đại học, 08 ngành đào tạo bậc Thạc sĩ, 04 ngành đào tạo bậc Tiến sĩ. Các chương trình đào tạo được xây dựng có tính mở, tính liên thông cao với các Trường thành viên trong UEH và với các trường đại học đối tác quốc tế với qui mô đào tạo lên đến 4.736 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH hoạt động với cơ cấu bao gồm: Hội đồng khoa học & đào tạo, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Quản lý nhà nước, Khoa Tài chính công, Viện chính sách công, Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Viện Công nghệ bền vững, Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, các Viện nghiên cứu, Viện nghiên cứu & đào tạo, Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc trường và Phòng tổng hợp. Cùng đội ngũ gồm 113 Thầy, Cô gồm 1 Giáo sư, 7 Phó giáo sư, 36 Tiến sĩ, và mạng lưới hơn hơn 80 đối tác quốc tế, 200 công ty, doanh nghiệp, hiệp hội, và hơn 50.000 Cựu sinh viên.

Video Giới thiệu Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

Tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành trong giai đoạn 2021 – 2025 là một chiến lược rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì và phát huy thành quả của UEH trong 45 năm qua cũng như sự phát triển bền vững của Nhà trường trong thời gian tới. Dự kiến, trong năm 2021 UEH sẽ hình thành 3 trường thành viên gồm Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế; Trường Kinh doanh. Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước cùng các Trường thành viên, hướng đến Đại học UEH đa ngành và bền vững.

Chia sẻ