UEH công bố hình thức thực tập tốt nghiệp Khóa 44 Đại học chính quy năm 2021

28 tháng 07 năm 2021

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 44 hệ Đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). Để thích ứng với các điều kiện hạn chế như hiện nay, nhà trường đã có một số thay đổi về hình thức Thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy.

Theo đó, sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn thực hiện 01 trong 05 hình thức thực tập tốt nghiệp như sau:
 
1. Hình thức Học kỳ doanh nghiệp
Chính thức được triển khai từ học kỳ cuối năm 2020, Học kỳ doanh nghiệp là một trong các hình thức của học phần “Thực tập và tốt nghiệp”, được bố trí vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo với khối lượng 10 tín chỉ. Sinh viên có khoảng thời gian gần 03 tháng tham gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo. 
 
 
Sinh viên tham gia học kỳ doanh nghiệp tại Tân Cảng – STC
 
Với tình hình đặc thù do tác động của dịch Covid-19, trong năm 2021, Học kỳ doanh nghiệp có thể được triển khai trong các tình huống như sau:    
Tình huống 1: Sinh viên thực tập tại các địa phương hoặc doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Doanh nghiệp vẫn tiếp nhận sinh viên và bố trí sinh viên làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.
Tình huống 2: Doanh nghiệp tham gia học kỳ doanh nghiệp có kế hoạch cho sinh viên làm việc online và phân công nhân sự tại doanh nghiệp hướng dẫn sinh viên. Doanh nghiệp và Khoa/Viện đào tạo cam kết đảm bảo chất lượng của hình thức thực tập tốt nghiệp này như hình thức trực tiếp và các phương pháp đánh giá theo đúng quy định.
Tình huống 3: Doanh nghiệp tham gia học kỳ doanh nghiệp có kế hoạch cho sinh viên vừa làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, vừa làm việc online.
 
2. Hình thức Khóa luận tốt nghiệp 
Với hình thức này, sinh viên có thể thực hiện theo hướng nghiên cứu, không có đơn vị thực tập.  
 
3. Hình thức Chuyên đề tốt nghiệp:
Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết chuyên đề tốt nghiệp để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Chuyên đề tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.
 
4. Hình thức Dự án
Sinh viên làm các dự án về khởi nghiệp kinh doanh, marketing, logistics, quản lý chuỗi cung ứng, nhân sự và các lĩnh vực khác có nội dung phù hợp. Khoa/Viện đào tạo quyết định hình thức và các nội dung yêu cầu của một dự án, cùng các tiêu chí đánh giá kèm theo.
 
Sinh viên làm các dự án về khởi nghiệp kinh doanh với nội dung phù hợp
 
5. Tổng quan/Lược khảo/Xây dựng khung lý thuyết về một chủ đề hoặc tình huống và đề xuất giải pháp áp dụng (không có đơn vị thực tập)
 
Tùy tình hình cụ thể và đặc thù của từng ngành/chuyên ngành, sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy năm 2021 sẽ đăng ký thực hiện một trong các hình thức nêu trên, tuy nhiên, vẫn đảm bảo mỗi sinh viên có 01 sản phẩm độc lập. Các Khoa/Viện sẽ có quy định cụ thể về việc thực hiện và đánh giá cho từng hình thức.
 
PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Trưởng Phòng Đào tạo chia sẻ: “Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã chủ động thay đổi linh hoạt các hình thức thực tập tốt nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên Khóa 44 Đại học chính quy hoàn thành chương trình thực tập của mình. Nhà trường rất mong các em lựa chọn được hình thức phù hợp với điều kiện và năng lực của bản thân, đồng thời, đạt được những kết quả tốt trong kỳ thực tập lần này”.
 
Đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh luôn tiên phong đổi mới các hoạt động đào tạo, thực hiện sứ mệnh đào tạo và cung cấp cho nền kinh tế nguồn nhân lực chất lượng cao, nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động ngày càng hội nhập. 
 
Tin, Ảnh: Phòng Đào tạo, Phòng Marketing – Truyền thông 

 

Chia sẻ