UEH đẩy mạnh và nâng chất hoạt động khảo sát lấy ý kiến của người học về chất lượng đào tạo

03 tháng 04 năm 2024

Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, luôn lắng nghe những ý kiến phản hồi từ người học để đưa ra những thay đổi, cải tiến phù hợp, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tiến hành khảo sát lấy ý kiến người học về chất lượng các học phần giảng dạy trong năm. Đây là một trong những nỗ lực của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mang đến trải nghiệm học tập tốt nhất, thúc đẩy người học phát huy những tố chất của thế hệ sinh viên toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, UEH đã tập trung triển khai thực hiện đo lường, đánh giá chất lượng, mức độ đạt được mục tiêu học phần dựa trên hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học để điều chỉnh, cải tiến phù hợp với tình hình mới. Mới đây, theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2025”, Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học; ngày 26 tháng 3 năm 2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy định số 1072/QyĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT về việc khảo sát ý kiến người học về chất lượng học phần.

Trên cơ sở đó, cùng với mong muốn được lắng nghe, ghi nhận phản hồi từ người học, UEH đẩy mạnh và nâng chất hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học về chất lượng các học phần giảng dạy trong năm đào tạo. Hoạt động này là cầu nối chính thức giúp người học trao đổi, đề xuất và góp ý trực tiếp với UEH, từ đó giúp Nhà trường đưa ra những thay đổi, cải tiến kịp thời và phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, cải tiến chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất phục vụ người học. Vì vậy, bắt đầu từ năm 2024, đây sẽ là hoạt động mang tính bắt buộc đối với tất cả sinh viên, học viên đang học tập tại UEH.

Xem chi tiết Thông báo về việc triển khai khảo sát ý kiến người học về chất lượng học phần tại UEH từ năm 2024 ở ĐÂY

Cụ thể, người học sẽ thực hiện khảo sát, cho ý kiến về các công tác tổ chức lớp học, hoạt động giảng dạy của giảng viên, công tác đánh giá kết quả học tập, nguồn lực hỗ trợ và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập của UEH. Bên cạnh đó, khối lượng và lượng thời gian cần thiết để người học có thể học tập tốt, lĩnh hội kiến thức, kỹ năng và thái độ truyền tải qua môn học cũng được Nhà trường thu thập.

Khảo sát sẽ được triển khai bằng hình thức trực tuyến, trong thời gian sau 1 đến 2 ngày kể từ ngày thi kết thúc học phần. Người học sẽ nhận được đường liên kết đến trang khảo sát tại hộp thư cá nhân st.ueh.edu.vn. Thời hạn trả lời được tính từ lúc người học nhận được khảo sát đến khi có điểm kết thúc học phần. Trong trường hợp người học không nhận được khảo sát hoặc vì lý do khách quan mà chưa hoàn thành trong thời gian quy định sẽ được thực hiện bổ sung.

Phiếu khảo sát được liên kết với hệ thống xem điểm, vì vậy người học cần hoàn thành khảo sát để có thể xem được điểm kết thúc học phần của mình. UEH cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin người học tham gia trả lời khảo sát. Kết quả các câu trả lời sẽ được Nhà trường mã hóa tại các khâu xử lý và không hiện thông tin người trả lời.

Hướng dẫn thực hiện khảo sát lấy ý kiến người học về chất lượng học phần

PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Phó Giám đốc UEH chia sẻ: “UEH tiến hành khảo sát lấy ý kiến về chất lượng học phần bắt buộc đối với người học các bậc hệ cho tất cả các học phần trong năm, với mong muốn được lắng nghe, ghi nhận các phản hồi của người học để nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới chương trình đào tạo, cải tiến chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, giúp người học có được những trải nghiệm tốt nhất trong thời gian học tập tại trường. Ý kiến của người học sẽ giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của viên chức, người lao động trong thực hiện mục tiêu đào tạo, sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển UEH. Từ kết quả khảo sát, Nhà trường có đầy đủ cơ sở dữ liệu, thông tin để thực hiện nhiệm vụ báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan về kết quả của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. Kết quả thu thập cũng được chuyển thành dữ liệu đáp ứng theo yêu cầu của các tổ chức đánh giá và xếp hạng uy tín giúp UEH đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa. Đặc biệt là, ý kiến của người học sẽ giúp các chương trình đào tạo được hoàn thiện hơn, làm cơ sở để cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định trong và ngoài nước. Từ đó, người học tại UEH sẽ có được những lợi thế riêng biệt, mang tính cạnh tranh trong thị trường việc làm, cũng như dễ dàng chuyển đổi khi học tập, làm việc và các công tác khác ở nước ngoài”.

Là trung tâm của chiến lược phát triển - người học tại UEH luôn được tạo mọi điều kiện để thúc đẩy sự phát triển toàn diện, đóng góp tiếng nói của bản thân đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Nhà trường. Thông qua hoạt động khảo sát chất lượng học phần, phản hồi của người học sẽ được UEH lắng nghe và giải quyết một cách tối ưu, mang đến những trải nghiệm và môi trường học tập tốt nhất để người học phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình

 

Chia sẻ