UEH tổ chức Lễ trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2014 – 2015 và Vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng của năm 2015

01 tháng 04 năm 2016


Clip Opening

Sáng ngày 30/3/2016, tại Hội trường A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Lễ Trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và Vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng của năm 2015.

Tham dự có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng trường; Các Phó Hiệu trưởng; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo các đơn vị; các giáo sư; các tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; các ứng viên cho các danh hiệu, giải thưởng của năm 2015; cùng đông đảo CBVC thuộc UEH.

Năm 2015, thông qua kết quả đánh giá và cho điểm  xét thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH đã xem xét và trình Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo công nhận các danh hiệu thi đua và trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc UEH. UEH có 13 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 10 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 7 tập thể và 32 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Song song đó, UEH đã tiến hành bình chọn và vinh danh các cá nhân đạt giải thưởng của năm 2015 cho 3 khối giảng dạy, quản lý và nhân viên, gồm: Danh hiệu “Giảng viên của năm”;Danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm”; Danh hiệu “Nhân viên của năm” và Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm”.

Kết quả cụ thể:

13 Tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015 (Xem clip)

Khoa Ngân hàng; Khoa Kế toán; Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển; Khoa Quản trị; Khoa Tài chính; Khoa Tài chính công; Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình; Viện Đào tạo quốc tế; Phòng Tổ chức - Hành chính; Tạp chí Phát triển kinh tế; Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế; Viện Đào tạo Sau đại học và Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.

10 cá nhân đạt danh hiêu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2014 - 2015 (Xem clip)

PGS.TS. Trương Thị Hồng - Khoa Ngân hàng; PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương - Khoa Ngân hàng; PGS.TS. Trần Tiến Khai - Khoa Kinh tế; PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh - Khoa Kế toán; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Ban Giám hiệu; PGS.TS. Võ Văn Nhị - Khoa Kế toán; GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Ban Giám hiệu; PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Khoa Lý luận chính trị; GS.TS. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính công và GS.TS. Võ Thanh Thu - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing.

7 tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015 (Xem clip)

Phòng Tổ chức - Hành chính; Khoa Ngân hàng; Khoa Quản trị; Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển; Khoa Tài chính công; Khoa Tài chính và Tạp chí Phát triển kinh tế.

32 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015 (Xem clip)

ThS. Nguyễn Quốc Anh - Khoa Ngân hàng; ThS. Đặng Văn Cường - Khoa Tài chính công; ThS. Quách Thị Bửu Châu - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing; TS. Lý Thị Minh Châu - Phòng ĐBCL-PTCT; TS. Lê Đạt Chí - Khoa Tài chính; PGS.TS. Hồ Tiến Dũng - Khoa Quản trị; TS. Nguyễn Quỳnh Hoa - Khoa Kinh tế; PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài - Khoa Tài chính công; PGS.TS. Trần Huy Hoàng - nguyên Giảng viên Khoa Ngân hàng; TS. Ngô Thị Ngọc Huyền - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing; ThS. Bùi Thị Huyền - Khoa Lý luận chính trị; TS. Trần Đăng Khoa - Khoa Quản trị; TS. Nguyễn Tấn Khuyên - Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển; ThS. Võ Thị Lan - Khoa Toán - Thống kê; PGS.TS. Phạm Xuân Lan - Khoa Quản trị; ThS. Lê Văn Lâm - Khoa Ngân hàng; TS. Huỳnh Lợi - Khoa Kế toán; PGS.TS. Trần Thị Hải Lý - Khoa Tài chính; ThS. Phạm Thị Lý - Khoa Lý luận chính trị; PGS.TS. Trần Hoàng Ngân - nguyên Phó Hiệu trưởng; ThS. Dương Kim Thế Nguyên - Khoa Lý luận chính trị; PGS.TS. Trần Thị Giang Tân - Khoa Kế toán; TS. Bùi Xuân Thanh - Khoa Lý luận chính trị; TS. Trần Phương Thảo - Khoa Ngân hàng; ThS. Hoàng Thị Phương Thảo - Khoa Tài chính; TS. Trần Minh Thuyết - Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh; ThS. Hoàng Trọng - Khoa Toán - Thống kê; ThS. Lữ Lâm Uyên - Khoa Luật; TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên - Khoa Tài chính;  ThS. Đặng Thị Bạch Vân - Khoa Tài chính công; ThS. Trần Bích Vân - Khoa Kinh tế và TS. Hoàng Hải Yến - Khoa Ngân hàng.

Danh hiệu “Giảng viên của năm 2015”

+ 9 ứng viên cho danh hiệu “Giảng viên của năm 2015”: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Khoa Tài chính; PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa - Khoa Tài chính; PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài - Khoa Tài chính công; PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng - Khoa Kế toán; PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương - Khoa Ngân hàng; PGS.TS. Võ Văn Nhị - Khoa Kế toán; GS.TS. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính công; GS.TS. Trần Ngọc Thơ - Khoa Tài chính và PGS.TS. Võ Xuân Vinh - Khoa Ngân hàng.

 


Clip Top 3 - Danh hiệu Giảng viên của năm

+ Top 3 danh hiệu “Giảng viên của năm 2015”: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa - Khoa Tài chính; PGS.TS. Võ Văn Nhị - Khoa Kế toán và GS.TS. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính công.

GS.TS. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính công đạt danh hiệu “Giảng viên của năm 2015” (Xem clip)

Danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2015”

+ 9 ứng viên danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2015”: TS. Lý Thị Minh Châu - Phòng ĐBCL-PTCT; TS. Nguyễn Hữu Dũng - Viện đào tạo Sau đại học; TS. Trần Mai Đông - Phòng QLKH-HTQT; PGS.TS. Đinh Phi Hổ - Tạp chí Phát triển kinh tế; ThS. Bùi Quang Hùng - Trưởng phòng TC-KT; TS. Nguyễn Tấn Khuyên - Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển; PGS.TS. Hà Xuân Thạch - Công ty TNHH MTV Sách Kinh tế; ThS. Đặng Thái Thịnh - Phòng Công nghệ thông tin và PGS.TS. Hồ Viết Tiến - Phòng QLKH-HTQT.


Clip Top 3 - Danh hiệu Cán bộ quản lý của năm

+ Top 3 danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2015”: TS. Trần Mai Đông - Phòng QLKH-HTQT; ThS. Bùi Quang Hùng - Trưởng phòng TC-KT và TS. Nguyễn Tấn Khuyên - Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển.

TS. Nguyễn Tấn Khuyên - Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển đạt danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2015” (Xem clip)

Danh hiệu “Nhân viên của năm 2015”

+ 9 ứng viên danh hiệu “Nhân viên của năm 2015”: Anh Võ Minh Cường - Phòng Cơ sở vật chất; Anh Trần Quang Đảng - Phòng Cơ sở vật chất; Anh Nguyễn Ngọc Hoan - Phòng Cơ sở vật chất; Anh Lê Quang Hùng - Phòng Công nghệ thông tin; Anh Đặng Xuân Hợi - Phòng Cơ sở vật chất; Anh Lê Văn Linh - Trung tâm Dịch vụ Kinh tế;           Anh Lương Quang Long - Phòng Cơ sở vật chất; Anh Nguyễn Văn Quý - Trung tâm Dịch vụ Kinh tế và Anh Hồ Văn Phúng - Phòng Công nghệ thông tin.


Clip Top 3 - Danh hiệu Nhân viên của năm

+ Top 3 danh hiệu “Nhân viên của năm 2015”: Anh Nguyễn Ngọc Hoan - Phòng Cơ sở vật chất; Anh Lê Văn Linh - Trung tâm Dịch vụ Kinh tế và Anh Hồ Văn Phúng - Phòng Công nghệ thông tin.

Anh Nguyễn Ngọc Hoan - Phòng Cơ sở vật chất đạt danh hiệu “Nhân viên của năm 2015” (Xem clip)

Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm 2015”

+ 9 Ứng viên giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm 2015”: ThS. Hoàng Thị Phương Anh - Khoa Tài chính; ThS. Nguyễn Phúc Cảnh - Khoa Ngân hàng; TS. Lê Đạt Chí - Khoa Tài chính; ThS. Nguyễn Hữu Huân - Khoa Ngân hàng; TS. Phạm Quang Huy - Khoa Kế toán; PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương - Khoa Ngân hàng; GS.TS. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính công; TS. Lưu Trọng Tuấn - Khoa Quản lý nhà nước và PGS.TS. Võ Xuân Vinh - Khoa Ngân hàng.


Clip Top 3 - Giải thưởng Nghiên cứu khoa học của năm

+ Top 3 giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm 2015”:  ThS. Nguyễn Phúc Cảnh - Khoa Ngân hàng - Khoa Ngân hàng; GS.TS. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính công và PGS.TS. Võ Xuân Vinh.

PGS.TS. Võ Xuân Vinh - Khoa Ngân hàng đạt giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm 2015” (Xem clip)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng các tập thể và cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và vinh danh năm 2015

TS. Nguyễn Quốc Khanh – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố và điều hành nghi thức trao các bằng công nhận danh hiệu TTLĐXS, CSTĐCB và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2014 – 2015

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao Bằng chứng nhận và tặng hoa cho 13 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định trao Bằng chứng nhận cho 10 cá nhân đạt danh hiêu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2014 - 2015

GS.TS. Hồ Đức Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 – 2015 và tặng hoa cho 7 tập thể UEH

GS.TS. Sử Đình Thành trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 – 2015 và tặng hoa cho các cá nhân UEH

GS.TS. Trần Ngọc Thơ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 – 2015 và tặng hoa cho các cá nhân UEH

GS.TS. Võ Thanh Thu trao kỷ niệm chương cho các ứng viên danh hiệu “Giảng viên của năm 2015”

Niềm vui của CBVC UEH khi nghe công bố các danh hiệu của năm

TS. Nguyễn Hoàng Bảo - người đạt danh hiệu Giảng viên của năm 2014 và PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng công bố, trao kỷ niệm chương cho top 3 danh hiệu “Giảng viên của năm 2015” và trao cúp danh hiệu “Giảng viên của năm 2015” cho GS.TS. Sử Đình Thành

Top 3 danh hiệu “Giảng viên của năm 2015” ký tên lưu niệm vào sổ truyền thống UEH

GS.TS. Sử Đình Thành - Danh hiệu “Giảng viên của năm 2015” phát biểu

GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân trao kỷ niệm chương cho các ứng viên danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2015”

ThS. Đặng Thái Thịnh - người đạt danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2014”  và PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng công bố, trao kỷ niệm chương cho top 3 danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2015” và trao cúp danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2015” cho TS. Nguyễn Tấn Khuyên - Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển

TS. Nguyễn Tấn Khuyên - danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm 2015” phát biểu

GS.TS. Dương Thị Bình Minh trao kỷ niệm chương cho các ứng viên cho danh hiệu “Nhân viên của năm 2015”

Anh Trần Quang Đảng - người đạt danh hiệu “Nhân viên của năm 2014” và TS. Trần Thế Hoàng - Phó Hiệu trưởng công bố, trao kỷ niệm chương cho top 3 danh hiệu “Nhân viên của năm 2015” và trao cúp danh hiệu “Nhân viên của năm 2015” cho Nguyễn Ngọc Hoan - Phòng Cơ sở vật chất

Anh Nguyễn Ngọc Hoan - danh hiệu “Nhân viên của năm 2015” phát biểu

GS.TS. Hoàng Thị Chỉnh trao kỷ niệm chương cho các ứng viên Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm 2015

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng  và PGS.TS. Lê Tấn Bửu - Chủ tịch Công đoàn UEH công bố, trao kỷ niệm chương cho top 3 giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm 2015” và giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm 2015” cho PGS.TS. Võ Xuân Vinh - Khoa Ngân hàng

PGS.TS. Võ Xuân Vinh - giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm 2015” phát biểu

Hiệu trưởng  và Chủ tịch Hội đồng trường tặng hoa chúc mừng và chụp hình lưu niệm với 4 cá nhân xuất sắc nhất năm 2015

Các đơn vị chụp hình lưu niệm và chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và vinh danh năm 2015

Ban tổ chức chương trình chụp hình lưu niệm sau buổi lễ

ThS. Cao Văn Tiến - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính điều hành chương trình chung của buổi lễ

Quay và dựng phim: Phòng Tổ chức - Hành chính;
Tin, ảnh: Phòng Công tác chính trị.

Chia sẻ