UEH và vấn đề cốt lõi trong xếp hạng Đại học theo các chỉ báo QS

24 tháng 02 năm 2019

Bảng xếp hạng đại học đem đến niềm tự hào quốc gia và khẳng định vị thế về giáo dục trên bình diện quốc tế. Hội thảo khoa học quốc tế:“Quản trị đại học: Vấn đề cốt lõi trong xếp hạng đại học theo các chỉ báo QS” được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) tổ chức tại UEH ngày 19-20/2/2019 đề cập những vấn đề cốt lõi trong xếp hạng đại học, và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chiến lược cải tiến vị trí xếp hạng, quảng bá thương hiệu, thay đổi nội thể từ yếu tố con người; chiến lược nghiên cứu nhằm tăng cường công bố quốc tế và kế hoạch hành động phát triển Trường đại học định hướng nghiên cứu.

Bảng xếp hạng đại học đem đến niềm tự hào quốc gia và khẳng định vị thế về giáo dục trên bình diện quốc tế. Hội thảo khoa học quốc tế:“Quản trị đại học: Vấn đề cốt lõi trong xếp hạng đại học theo các chỉ báo QS” được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) tổ chức tại UEH ngày 19-20/2/2019 đề cập những vấn đề cốt lõi trong xếp hạng đại học, và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chiến lược cải tiến vị trí xếp hạng, quảng bá thương hiệu, thay đổi nội thể từ yếu tố con người; chiến lược nghiên cứu nhằm tăng cường công bố quốc tế và kế hoạch hành động phát triển Trường đại học định hướng nghiên cứu.

 

Hội thảo khoa học quốc tế: “Quản trị đại học: Vấn đề cốt lõi trong xếp hạng đại học theo các chỉ báo QS” tại UEH

Các diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị đại học, xếp hạng đại học, hoạch định chính sách, kinh tế, tài chính, quản trị nhân sự của Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore; Trường Đại học Keio, Nhật Bản; Hiệp hội Kinh tế và Kinh doanh Á Âu (EBES) trình bày báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản trị đại học; chiến lược quốc tế hóa; chiến lược nâng cao danh tiếng học thuật; danh tiếng nhà tuyển dụng; chiến lược thu hút nhà nghiên cứu tài năng; phát triển mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

GS. Euston Quah - Trưởng khoa Kinh tế Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) chia sẻ về Bảng xếp hạng QS châu Á

Tác động của toàn cầu hóa lên giáo dục đại học là nguyên nhân chính dẫn đến việc so sánh giữa các trường đại học trên thế giới và tạo cuộc cách mạng nâng thứ hạng của các trường đại học trên các bảng xếp hạng thế giới. Thông tin xếp hạng đại học xác định vị thế và uy tín của các trường đại học, đồng thời là cơ sở để điều chỉnh chiến lược nâng cao chất lượng và vị thế của Trường. Tham gia xếp hạng đại học thể hiện sự chủ động tham gia hội nhập với giáo dục đại học khu vực, thế giới và khẳng định với xã hội sự công nhận quốc tế đối với chất lượng giáo dục, nghiên cứu, và dịch vụ.

Hội thảo đã tạo cơ hội cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, cán bộ học thuật, cán bộ phụ trách công tác hoạch định và phát triển chính sách, tổ chức nhân sự, đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tăng cường sự hiểu biết về chiến lược, giải pháp và kế hoạch hành động cần thiết cho việc cải thiện vị trí xếp hạng, các chỉ số cạnh tranh quốc tế, khẳng định chất lượng, thương hiệu và nâng cao vị thế Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới; tăng chỉ báo nghiên cứu khoa học, hướng tới nâng cao công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH phát biểu tại Hội thảo

Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý đã thảo luận về thách thức, cơ hội cũng như trình bày giải pháp chiến lược và mô hình thực tiễn tốt nhất nhằm cải tiến chất lượng giáo dục và nghiên cứu. Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh hướng đến việc tham gia xếp hạng và có những giải pháp hoàn thiện vị trí xếp hạng UEH theo các chỉ báo QS toàn cầu và Châu Á.

Để đạt được các mục tiêu trên, Trường cần có giải pháp sau: (1) Xây dựng và cập nhật Bộ dữ liệu đầy đủ cho Tổ chức QS; (2) Có những giải pháp đẩy mạnh nâng cao bài báo công bố trên tạp chí quốc tế thứ hạng cao qua từng năm; (3) Đẩy mạnh công tác tổ chức Hội thảo quốc tế mời nhiều học giả, chuyên gia từ các nước trong khu vực và quốc tế tăng cường mạng lưới nghiên cứu quốc tế; (4) Quốc tế hóa trong quản trị nhân sự, thu hút nhiều chuyên gia giỏi đến Trường làm việc cũng như phối hợp nghiên cứu với các trường tiên tiến trong khu vực và thế giới; (5) Xây dựng các Viện (Trung tâm) nghiên cứu xuất sắc để triển khai các hoạt động nghiên cứu; (6) Tăng cường hoạt động truyền thông; phát triển mạng lưới quan hệ doanh nghiệp và nhà tuyển dụng; mạng lưới cựu người học; (7) Có các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục và năng lực nghề nghiệp người học sau tốt nghiệp, nghiên cứu công bố quốc tế, chính sách khuyến khích Thầy, Cô giáo tham gia Hội thảo quốc tế, các diễn đàn, các hội thảo khoa học…,Không ngừng thay đổi nội thể UEH đáp ứng các tiêu chí xếp hạng; hoàn thiện chính sách, cơ chế thúc đẩy quốc tế hóa; tăng cường danh tiếng học thuật, danh tiếng tuyển dụng và chính sách thu hút nhà nghiên cứu tài năng, chính sách khuyến khích, tăng cường các chương trình trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu theo chương trình trao đổi khoa học, hoặc theo chương trình tình nguyện; và phát triển quỹ từ doanh nghiệp và đối tác hỗ trợ kinh phí, cấp học bổng cho sinh viên quốc tế…

Xếp hạng các trường đại học đang là một chủ đề nhận được sự quan tâm đông đảo từ những người làm công tác giáo dục, các đơn vị hữu quan và đang được truyền thông rộng rãi. Việc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tham gia và đẩy mạnh công tác xếp hạng theo các chiều cạnh và chỉ báo xếp hạng QS giúp Trường tập trung vào trách nhiệm với cộng đồng, đào tạo, và khoa học công nghệ; hơn nữa, hệ thống xếp hạng này dẫn dắt không ngừng cải tiến chất lượng giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ bên trong Trường.

Kết quả xếp hạng, được xem là định hướng lựa chọn môi trường học tập đại học đối với người học trong và ngoài nước, lựa chọn môi trường công tác đối với giảng viên, nghiên cứu viên, và đồng thời giúp các trường đại học định vị mình trên bản đồ giáo dục đại học. Việc lựa chọn và tham gia bảng xếp hạng theo chỉ báo QS và đối sánh phù hợp với đường hướng phát triển của Trường là một việc làm cần thiết và mang tầm chiến lược.

 

 

Tin, Ảnh: Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ