UEH ZERO WASTE CAMPUS: Phát động Cuộc thi sáng tạo nội dung câu chuyện của rác - “THE STORY OF RUBBISH”

26 tháng 11 năm 2021

“Cuộc thi sáng tạo nội dung Câu chuyện của rác - The Story of Rubbish” thuộc dự án “UEH Zero Waste Campus” sẽ được chính thức khởi động từ ngày 26/11/2021 đến 07/12/2021. Cuộc thi dành cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), tạo điều kiện cho các UEHer thỏa sức sáng tạo nội dung về “câu chuyện của rác”, vấn đề môi trường, lối sống xanh,... bằng các sản phẩm truyền thông ấn tượng; từ đó lan tỏa những thông điệp, ý nghĩa tích cực đến mọi người.