Báo cáo chuyên đề "Một số điểm mới trong các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập"

24 tháng 11 năm 2016

Nội dung của buổi báo cáo chuyên đề xoay quanh một số điểm mới trong các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập như: Bộ luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực 01/5/2013); Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (có hiệu lực 01/1/2016); Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đến người lao động là viên chức. Bên cạnh đó, nâng cao kiến thức về pháp luật đối với các công đoàn viên, đặc biệt những vấn đề liên quan đến người lao động trong toàn trường. Sáng ngày 24/11/2016, tại Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Công đoàn trường cùng phối hợp với phòng Công tác chính trị tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Một số điểm mới trong các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập" do ThS. Đặng Minh Sự - Trưởng phòng Pháp chế - Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP. Hồ Chí Minh - Báo cáo viên Pháp luật TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Tham dự buổi báo cáo chuyên đề, về phía lãnh đạo nhà trường có sự hiện diện PGS.TS. Lê Tấn Bửu – Chủ tịch công đoàn trường cùng với hơn 300 cán bộ viên chức UEH tham dự.

Nội dung của buổi báo cáo chuyên đề xoay quanh một số điểm mới trong các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập như: Bộ luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực 01/5/2013); Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (có hiệu lực 01/1/2016); Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và Các văn bản pháp luật khác có liên quan. Các viên chức UEH tham gia buổi báo cáo đã đặt ra nhiều câu hỏi thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động như: Quy định về thời gian làm việc đối với viên chức, thời gian và quyền lợi khi được huy động làm ngoài giờ; Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội; Chế độ và các trường hợp nghỉ thai sản; Chế độ hưu trí …

ThS. Đặng Minh Sự trình bày trong buổi báo cáo chuyên đề

Viên chức UEH tham gia buổi báo cáo chuyên đề

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng

Chia sẻ