Chuỗi báo cáo chuyên đề “Bí mật nền kinh tế Nhật Bản”

03 tháng 04 năm 2015

Diễn giả trình bày là các GS trường ĐH Saitama – Nhật Bản và các GV của Khoa Kinh tế, Khoa Quản trị và Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing của UEH

Ngày 31/3 và 01/4/2015, tại Hội trường A103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã phối hợp với trường Đại học Saitama – Nhật Bản tổ chức chuỗi báo cáo chuyên đề “Bí mật nền kinh tế Nhật Bản” trong khuôn khổ hợp tác giữa hai trường trong trao đổi giảng viên, sinh viên và kết quả nghiên cứu. Việc tổ chức chuỗi báo cáo chuyên đề do Khoa Kinh tế, Khoa Quản trị và Khoa Kinh doanh Quốc tế -Marketing chủ trì nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật dành cho giảng viên và sinh viên.

Diễn giả trình bày tại ba buổi báo cáo chuyên đề là các giáo sư đến từ trường Đại học Saitama – Nhật Bản và các giảng viên của Khoa Kinh tế, Khoa Quản trị và Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing. Mỗi buổi báo cáo chuyên đề thu hút trên 100 sinh viên và giảng viên của UEH và các trường đại học khác tham gia.

Chuỗi chuyên đề “Bí mật nền kinh tế Nhật Bản” diễn ra trong 3 buổi:

Buổi 1: Gồm các nội dung do các giảng viên Khoa Kinh tế và các giáo sư Đại học Saitama chủ trì và thảo luận: Macroeconomic Issues in Japan and Vietnam No.1: Where is Japan's Economy  Going through the “Abenomics”? Economic Growth and pro-poored growth in Vietnam; Macroeconomic Issues in Japan and Vietnam No.2: How to Avoid "Middle Income Trap" in Vietnam; Location-specific Determinants of Japanese Foreign Direct Investment in Selected Asian Countries.

Buổi 2: Gồm các nội dung do các giảng viên Khoa Quản trị và các giáo sư Đại học Saitama chủ trì và thảo luận: What is the Japanese-Style Human Resource Management? The effect of human resource management practices on firm performance; The Sustainable Employment Relations in the Long-Term Perspective; Human resource management challenges for Small and Medium Enterprises in Vietnam.

Buổi 3: Gồm các nội dung do các giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing và các giáo sư Đại học Saitama chủ trì và thảo luận: Japanese-way of Marketing No1: Westernisation, Modernization and Japanese marketing before the Second World War; Japanese Way of Marketing No.2: Development of Japanese Marketing after the Second World War; Challenges of Vietnamese brand building in the international market; Vietnam marketing milestone: a perspective of DOI MOI policies & What's next?

Đông đảo giảng viên, học viên cao học và sinh viên tham dự các buổi chuyên đề

GS. Hiroyuki Taguchi - Đại học Saitama báo cáo chủ đề “Macroeconomic Issues in Japan and Vietnam No.1: Where is Japan's Economy  Going through the “Abenomics”?”

Học viên Huỳnh Thảo Thúy Vy – Học viên chương trình cao học Việt Nam – Hà Lan trình bày chủ đề “Location-specific Determinants of Japanese Foreign Direct Investment in Selected Asian Countries”

GS. Jongwon Woo - Đại học Saitama báo cáo chủ đề “What is the Japanese-Style Human Resource Management?”

PGS.TS. Trần Thị Kim Dung – Bộ môn Quản trị nhân sự - Khoa Quản trị báo cáo chủ đề “The effect of human resource management practices on firm performance”

GS. Kazuo Usui - Đại học Saitama báo cáo chủ đề “Japanese-way of Marketing No1: Westernisation, Modernization and Japanese marketing before the Second World War”

Phần trao đổi giữa các giáo sư Đại học Saitama với các giảng viên của UEH

Giảng viên UEH đặt câu hỏi trao đổi xung quanh các chủ đề báo cáo của các giáo sư Đại học Saitama

Trao đổi giữa sinh viên UEH với các giáo sư Đại học Saitama

Tin, ảnh: Phòng QLKH-HTQT và Phòng CTCT

Chia sẻ