Hội nghị chuyên đề "The Environmental Impact of Industry-level Greenfield FDI: Evidence from 30 Chinese Provinces and 32 Economic Sectors"

03 tháng 11 năm 2022

Ngày 28/10/2022 tại phòng họp A.205, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã phối hợp với City University of New York - Brooklyn College tổ chức hội nghị chuyên đề "The Environmental Impact of Industry-level Greenfield FDI: Evidence from 30 Chinese Provinces and 32 Economic Sectors" do GS. Nadia Doytch trình bày.

Toàn cảnh chương trình

Tham dự hội thảo có Lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á cùng giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh UEH.

Nadia Doytch là giáo sư Kinh tế tại City University of New York - Brooklyn College. Các lĩnh vực nghiên cứu của Giáo sư bao gồm Kinh tế Quốc tế, Môi trường và Kinh tế năng lượng. Nghiên cứu gần đây của bà tập trung vào các tác động môi trường của đầu tư trực tiếp nước ngoài và đổi mới công nghệ. Giáo sư Nadia Doytch là thành viên ban biên tập của một số tạp chí, bao gồm Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á của UEH, Tạp chí Ngoại thương các Chỉ số Môi trường và Bền vững.

GS. Nadia Doytch trình bày tại Hội thảo

Tại Hội thảo, GS. Nadia Doytch đã trình bày và thảo luận với các đại biểu tham dự về các vấn đề:

  • Tác động của dòng vào và dòng ra GFDI (Greenfield FDI) đến lượng khí thải CO2 ở các ngành công nghiệp như Trồng trọt, Phát điện, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Công nghiệp công nghệ cao, Xây dựng, Vận tải, Thương mại Bán buôn và Dịch vụ khác;
  • Mức độ phát triển của các tỉnh Trung Quốc: Các tỉnh phát triển so với các tỉnh đang phát triển việc tiếp nhận dòng GFDI;
  • Các khu vực của Trung Quốc ngày càng có mục tiêu giảm phát thải CO2.

Trao đổi và thảo luận tại Hội thảo

Buổi báo cáo chuyên đề đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cơ hội cho diễn giả chia sẻ và thảo luận với đại biểu tham dự kết quả nghiên cứu về tác động của GFDI đến môi trường ở Trung Quốc. Đồng thời, buổi bao cáo đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển trong nghiên cứu và hợp tác quốc tế tại UEH.

Tặng quà và chụp ảnh kỷ niệm

Tin, ảnh: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Phòng Marketing - Truyền thông

Chia sẻ