Hội thảo “Quản trị đại học khối công lập theo mô hình doanh nghiệp tại Việt Nam”

17 tháng 06 năm 2020

Trong khuôn khổ thực hiện chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu mô hình quản trị trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ hoàn toàn”, chiều ngày 12/06/2020 tại phòng A.205 cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quản trị đại học khối công lập theo mô hình doah nghiệp tại Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của PGS.TS. Lưu Bích Ngọc - Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà - thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TS. Trịnh Mai Vân - Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TS. Bùi Trung Hải - Phó trưởng phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên - Giám đốc trung tâm hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Về phía UEH, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH, cùng Qúy thầy cô là lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Trường và Qúy thầy cô là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ tham dự.

Hội thảo đã trao đổi, thảo luận và xin ý kiến các chuyên gia trên góc nhìn về mô hình quản trị đại học theo cơ chế tự chủ hoàn toàn, nhằm trả lại đúng thuộc tính của một đại học trên nền sự vận động mang tính quy luật tự nhiên trong một môi trường giáo dục toàn cầu hóa có sự cạnh tranh lành mạnh, có định hướng rõ ràng của nhà nước và được đảm bảo kiểm soát chặt chẽ về chất lượng.

Đây cũng là chìa khóa cho đổi mới quản trị giáo dục đại học, giúp giải quyết hàng loạt các vấn đề trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay cũng như trong tương lai. Mục tiêu là phát huy được tối đa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, thu hút tốt hơn các nguồn lực của xã hội; đồng thời sử dụng hiệu quả hơn kinh phí của nhà nước, mở rộng các hoạt động chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác. Từ đó, nâng cao năng lực tài chính cho phát triển bền vững, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Tổng quan tại Hội thảo

GS.TS Nguyễn Đông Phong phát biểu khai mạc tại Hội thảo

PGS.TS. Trịnh Thùy Anh, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TP.HCM chia sẻ kết quả nghiên cứu “Mô hình tự chủ quản trị đại học theo hướng quản trị doanh nghiệp”

Thạc sĩ Huỳnh Đức đại diện nhóm tác giả TS. Trần Mai Đông, Ths. Huỳnh Đức, Ths. Nguyễn Thị Ngọc Liên và Ths. Lê Thị Hoài Anh - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM  trình bày tham luận về chủ đề “Quản trị đại học theo cơ chế tự chủ - Từ kinh nghiệm thế giới đến bài học rút ra cho Việt Nam”

Chia sẻ từ nghiên cứu “Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị đại học công lập theo mô hình doanh nghiệp tại Việt Nam và một số giải pháp đề xuất” của hai tác giả Phạm Quang Huy và Vũ Kiến Phúc

TS. Lê Nhật Hạnh – Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu khoa Quản trị UEH báo cáo tham luận “Quản trị nguồn nhân lực trong các trường đại học; phân tích thư mục và hướng nghiên cứu triển khai”

Các chuyên gia trao đổi ý kiến, thảo luận tại Hội thảo

Qúy đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ