Khoa Kinh tế tổ chức Chuỗi Hội thảo khoa học trực tuyến

24 tháng 04 năm 2020

Với tinh thần vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa không ngừng nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chuỗi hội thảo STBI dưới hình thức trực tuyến trong thời gian Nhà trường cùng cả nước thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội. Điều phối viên STBI của Chuỗi Hội thảo trực tuyến là ThS. Võ Đức Hoàng Vũ - Giảng viên Khoa Kinh tế.

Sáng ngày 18/4/2020, Hội thảo đầu tiên được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của báo cáo viên, quý thầy cô thuộc Khoa Kinh tế, các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên quan tâm tới nghiên cứu khoa học. ThS. Trương Quang Hùng - Báo cáo viên Hội thảo đã trình bày chủ đề rất phù hợp với thực tiễn và mang tính thời sự “Kinh tế vĩ mô trong thời Covid-19”. Tác giả đã đi vào phân tích về cú sốc cung và cú sốc cầu cũng như đánh giá tác động của Covid 19 tới kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, ThS. Trương Quang Hùng còn phân tích các ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các biến động trong giá vàng, và ngoại tệ.

Tại Hội thảo trực tuyến, báo cáo viên cùng quý thầy cô phân tích, trao đổi trên môi trường trực tuyến để cùng đưa ra các phân tích, nhận định từ hàm ý kết quả nghiên cứu: Các tổ chức dù ở quy mô lớn hay nhỏ, ở khu vực công hay tư đều quan ngại về tác động của Covid 19 đối với người lao động, năng suất và luồng tiền; 80% lãnh đạo doanh nghiệp được phỏng vấn cho biết doanh nghiệp của họ sẽ giảm đáng kể doanh thu và lợi nhuận trong năm nay, và có 21% tổ chức đã ngừng tuyển dụng nhân viên.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ phân tích ảnh hưởng mang tính ngắn và trung hạn lên các mặt hoạt động của doanh nghiệp và quan trọng hơn là các phát hiện này giúp gợi mở những ý tưởng mới phục vụ cho các chiến lược và hoạt động cần triển khai để vượt qua khủng hoảng do dịch bệnh gây ra. Trong phần seminar trực tuyến, báo cáo viên đã cùng với quý thầy cô và sinh viên thảo luận về những hàm ý chính sách vĩ mô nhằm khôi phục nền kinh tế sau dịch Covid-19.

Phần trình bày của TS. Thái Trí Dũng

Tiếp sự thành công của buổi hội thảo STBI online đầu tiên, sáng ngày 21/4/2020, TS.Thái Trí Dũng tiếp tực thực hiện buổi chia sẻ thứ hai với chủ đề “Ứng dụng các lý thuyết học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong môi trường E-learning”. Thông qua các ứng dụng trực tuyến, TS. Thái Trí Dũng trình bày với quý thầy cô và sinh viên theo dõi về các lý thuyết học tập cùng với mô hình 6 cấp độ nhận thức được áp dụng trong môi trường E-learnning. Trong đó, báo cáo viên đã đưa ra 4 cấp độ dạy và học online cũng như thực trạng áp dụng chúng tại UEH trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong hội thảo, quý thầy cô và các bạn sinh viên còn được làm quen với mô hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) và phương pháp triển khai mô hình này trong quá trình dạy và học trực tuyến như thế nào. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy online trong thời gian qua, phương pháp tương tác, phản hồi, quản lý sự tham gia của sinh viên trên hệ thống E-learning.

Mặc dù các hội thảo STBI diễn ra dưới hình thức trực tuyến trong bối cảnh hoành hành của dịch Covid-19 nhưng số lượng thầy cô và sinh viên tham gia trung bình 70 đại biểu/Hội thảo trực tuyến, đông hơn hẳn so với hội thảo tổ chức offline. Các cuộc thảo luận, trao đổi tại các hội thảo online này cũng sôi nổi và hiệu quả không kém các cuộc hội thảo trực tiếp trước đây. Sự thành công của các hội thảo online này sẽ tạo đà cho những buổi chia sẻ của các thầy cô tiếp theo, đây là mô hình cần được nhân rộng.

Tin, ảnh: Khoa Kinh tế; Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng. 

 

Chia sẻ