GRSD 2021 - Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”

06 tháng 10 năm 2021

Ngày 3/10/2021, Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” (GRSD 2021) đã chính thức diễn ra trên nền tảng trực tuyến, thu hút 549 người tham dự. Hội thảo là một diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và kết nối giữa các nhà khoa học về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và hành vi tiêu dùng phục vụ phát triển kinh tế bền vững. Hội thảo cũng chứng kiến sự kiện chuyển giao đơn vị chủ trì tổ chức Hội thảo năm 2022 từ Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang đến Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.