Toạ đàm JST 2021 tháng 9 về chủ đề: “Các thị trường giữa Đại dịch COVID-19: Sự lây nhiễm, chủng virus và sự lan truyền thông tin”

21 tháng 09 năm 2021

Nằm trong kế hoạch tổ chức chuỗi Hội nghị chuyên đề “Kinh tế và Kinh doanh: Hội nghị về sự bất ổn toàn cầu” (Economics and Business: Agendas for the Uncertain World), chiều ngày 9/9/2021, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) tiếp tục tổ chức thành công Buổi tọa đàm trực tuyến tháng 9, với sự trình bày của Giáo sư Mariano Massimiliano Croce về chủ đề “Các thị trường giữa Đại dịch COVID-19: Sự lây nhiễm, chủng virus và sự lan truyền thông tin”. Buổi tọa đàm đã thu hút đông đảo hơn 70 nhà nghiên cứu tham dự; trong đó, có những nhà nghiên cứu đến từ châu Á là những cá nhân thường xuyên có mặt trong các sự kiện khoa học của Tạp chí.