Tọa đàm JST tháng 7 với chủ đề: Kinh tế hộ gia đình giúp chúng ta đối phó với COVID-19 như thế nào?

07 tháng 09 năm 2021

Ngày 1/7/2021, Tổng Biên tập của Tạp chí Review of Economics of the Household - GS. Shoshana Grossbard khi tham gia vai trò diễn giả chính của Tọa đàm JST tháng 7 do Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) tổ chức, với chủ đề “Kinh tế hộ gia đình giúp chúng ta đối phó với Covid-19 như thế nào?” đã đưa ra các bằng chứng nghiên cứu sự ảnh hưởng của Covid-19 đến kinh tế các hộ gia đình, thông qua việc tác động đến sức khỏe mọi người, lực lượng lao động trong xã hội. Buổi Tọa đàm đã thu hút đông đảo gần 100 nhà nghiên cứu, học giả từ nhiều quốc gia trên thế giới (như: Indonesia, Campuchia, Ấn Độ, Nigeria, Hoa Kỳ, Nhật, Malaysia, Mexico, Pakistan, Philippines, Brazil) đăng ký tham dự và thảo luận, học hỏi chủ đề thú vị này.