UEH chủ trì thành công Hội thảo ICBF 2021

07 tháng 10 năm 2021

Trong hai ngày 27 và 28/9 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chủ trì thành công Hội thảo Quốc tế thường niên “International Conference on Business and Finance 2021” (ICBF 2021). Đây là lần đầu tiên hội thảo được tổ chức online hoàn toàn trên nền tảng Zoom và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị đồng tổ chức CFVG, Đại học Leicester, Vương quốc Anh và sự tham gia của trường Đại học Lincoln, Vương quốc Anh.