Số đặc biệt tạp chí thuộc danh mục Scopus công bố 10 bài báo khoa học từ hội thảo ICBF 2019 của UEH

15 tháng 04 năm 2020

Tháng 03/2020, 10 bài báo xuất sắc được tuyển chọn và thẩm định từ hơn 100 bài của Hội thảo Quốc tế về Kinh doanh và Tài chính (ICBF 2019) do Viện Nghiên cứu kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chủ trì đã được công bố trên tạp chí thuộc danh mục Scopus. Đây là lần xuất bản số đặc biệt (special issue) (Quyển 45, Kỳ 1) của Tạp chí Phát triển Kinh tế (Journal of Economic Development) (*), Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc).

Journal of Economic Development: Special Issue

Mục lục 10 bài báo công bố trên Journal of Economic Development (JED)

Số đặc biệt này đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nói chung, Viện Nghiên cứu kinh doanh nói riêng với một trong những đối tác là: Viện Nghiên cứu Kinh tế - Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc.

Ngoài JED, còn có nhiều tạp chí ISI/Scopus danh tiếng khác cùng hỗ trợ và liên kết với Hội thảo Quốc tế về Kinh doanh và Tài chính (ICBF) của Viện Nghiên cứu kinh doanh. Do đó, các bài báo tham dự hội thảo có triển vọng lớn được công bố quốc tế trên các tạp chí xếp hạng ISI/Scopus uy tín, sau quá trình góp ý chuyên môn và hỗ trợ nâng cao chất lượng nội dung.

Hy vọng rằng các hội thảo quốc tế của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và đóng góp các bài báo nghiên cứu chất lượng từ đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ trong nước và quốc tế.

* Tạp chí Kinh tế Phát triển (Journal of Economic Development) (*), Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) thuộc danh mục Scopus khuyến khích các nghiên cứu hướng đến phát triển kinh tế bằng việc công bố các bài báo có giá trị học thuật cao với đa dạng chủ đề và phương pháp tiếp cận. JED tiếp nhận các bài báo cả lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực phát triển và tăng trưởng kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế, kinh tế lao động, kinh tế chính trị. JED cũng mời các nhà phân tích kinh tế có kinh nghiệm về phát triển kinh tế ở nhiều góc độ khác nhau từ các quốc gia trên thế giới.

Số đặc biệt tạp chí Scopus Journal of Economic Development (Volume 45, Number 1) công bố các bài báo từ hội thảo International Conference on Business and Finance (ICBF 2019).

Tin, ảnh: Viện Nghiên cứu kinh doanh, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ