UEH đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”

15 tháng 11 năm 2019

Nằm trong khuôn khổ đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia “Xây dựng bộ khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương đặt hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” vào sáng ngày 15/11/2019, tại Cơ sở A - UEH.

Mặc dù quan điểm phát triển nền kinh tế thị trường đã được Đảng, Nhà nước khẳng định từ nhiều năm; nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện, được đồng tình, thống nhất cao trong Đảng và xã hội. Tuy nhiên, việc tiếp tục làm rõ nội hàm, sâu sắc hơn về nội dung đòi hỏi phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết, thực tiễn, bổ sung, phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở khoa học cho sự thống nhất nhận thức trong Đảng và trong xã hội về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là rất quan trọng. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế được Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn để phát triển đất nước nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nằm trong khuôn khổ đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia “Xây dựng bộ khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” do Ban Kinh tế Trung ương đặt hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” vào sáng ngày 15/11/2019, tại Cơ sở A - UEH.

Tham dự Hội thảo, có sự hiện diện của TS. Phạm Minh Điển - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương (Chủ nhiệm đề tài); TS. Hoàng Xuân Hòa - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Thư ký đề tài); GS.TSKH. Lê Du Phong - Nguyên Quyền Hiệu trưởng NEU; PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà - Nguyên Chủ tịch Hội đồng trường NEU; GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH cùng các thành viên tham gia đề tài khoa học quốc gia, các nhà khoa học, lãnh đạo, giảng viên của hai trường.

Nhóm nghiên cứu cũng đã tổ chức 03 tọa đàm tại UBND Cần Thơ, Đồng Tháp và tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, khảo sát thực tế và tiếp thu ý kiến của các sở, ban ngành, các cơ quan của tỉnh và đơn vị liên quan. Qua các hội thảo, các đại biểu tham gia đã tích cực chia sẻ, trao đổi để làm rõ cơ sở lý luận, quá trình chuyển đổi và các xu hướng phát triển về nền kinh tế thị trường; cũng như kinh nghiệm quốc tế và phát triển kinh tế thị trường, cải cách thể chế kinh tế thị trường và những bài học rút ra cho Việt Nam.

Một số hình ảnh về Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH phát biểu khai mạc

TS. Hoàng Xuân Hòa - Trợ lý UVBCT, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (thư ký đề tài)  trình bày phát biểu

GS.TSKH. Lê Du Phong - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, thành viên Đề tài ĐTĐL-04/19 trình bày tham luận: “Xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường và những điều kiện đặt ra cho Việt Nam”

GS.TS. Đỗ Đức Bình - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, thành viên Đề tài ĐTĐL-04/19 trình bày tham luận: “Một số gợi ý về khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận: “Một mô hình liên kết để phát triển kinh tế biển bền vững”

GS.TS.Võ Thanh Thu  - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM trình bày tham luận:“Phát triển ngoại thương Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Các đại biểu góp ý, đề xuất đề tài

TS. Hoàng Xuân Hòa Trợ lý UVBCT, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày kết luận Hội thảo

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

 

Chia sẻ