UEH Green Campus: Nghiên cứu giải quyết vấn đề cùng Living Lab - UEH Green Campus: Nhìn lại 2023 và khởi động hành trình 2024 đầy hứa hẹn

16 tháng 05 năm 2024

Dự án UEH Green Campus hoạt động theo mô hình Living Lab, cung cấp một môi trường thực nghiệm để học tập, nghiên cứu và áp dụng các giải pháp xanh để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển bền vững. 71 công trình nghiên cứu về chủ đề bền vững do chính các sinh viên UEH thực hiện trong năm 2023 chính là sản phẩm hiệu quả cho các tiếp cận mới mẻ này.