UEH tham dự hội thảo Các đại học thành phố cảng Châu Á lần thứ 3 “3rd Port-City Universities Summit-PUS2019” và trao đổi hợp tác với Đại học AURAK, Đại học Quốc gia Incheon Hàn Quốc

12 tháng 11 năm 2019

Hội thảo Các đại học thành phố cảng lần thứ 3 (3rd Port-City Universities Summit-PUS 2019) được tổ chức từ ngày 6 - 8/11/2019 tại Đại học AURAK (American University of Ras Al Khaimah) thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE.

Tham dự PUS2019, về phía UEH, có GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng và PGS.TS. Bùi Thanh Tráng - Trưởng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã trao đổi các chủ đề: “Khuynh hướng, xu hướng thay thế và thách thức của các cảng biển và các thành phố biển”; “Sáng tạo và hợp tác giữa ngành công nghiệp cảng biển với các trường đại học”; “Những thay đổi cách quản lý cảng biển trong xu hướng mới”. Một trong các chủ đề quan trọng được tập trung thảo luận là sự phát triển hệ thống cảng biển phải được xem là “Hệ sinh thái kinh doanh” (Business Ecosystem) bao trùm các thành tố: cơ sở hạ tầng, du lịch, logistics, giao thông và vai trò đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu của các đại học.

Đoàn UEH đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho phiên chủ đề “Innovation and University-Industry Cooperation in Ports”. Trong phiên thảo luận này, những ý tưởng mang tính kết luận cho các đại học là phải kết nối chặt chẽ theo mô hình Triple Heplix (chính phủ-doanh nghiệp-đại học) nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực cho các ngành liên quan đến cảng như logistics, chuỗi cung ứng. Đề cập đến quản lý ngành công nghiệp cảng và các ngành liên quan như logistics, chuỗi cung ứng theo khuynh hướng phát triển bền vững cần phải tích hợp các nhân tố như số hoá dữ liệu (Digitalization), toàn cầu hoá (Globalization), chuyển đổi năng lượng (Energy transition) và đô thị hoá (Urbanization). Đây là nguồn thông tin bổ ích mang tính cập nhật cho chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Các nhà nghiên cứu tại hội thảo cũng chia sẻ về cách thức xếp hạng các đại học theo xu hướng mới (World’s Universities with Real Impact-WURI). Bảng xếp hạng này tập trung vào 3 tiêu chí cơ bản “thích ứng môi trường”, “tinh thần doanh nghiệp” và “giá trị đạo đức”.

PUS 2019 cũng tạo nhiều cơ hội cho các đại học tham dự xây dựng hệ thống kết nối về trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu. Đoàn UEH đã trao đổi và thống nhất với Hiệu trưởng và Trưởng khoa Kinh doanh của Đại học AURAK về chương trình hợp tác trao đổi sinh viên; làm việc với Hiệu trưởng và Trưởng khoa Sau đại học của Trường Logistics, Đại học Incheon National Univerdity (Hàn Quốc) về thỏa thuận đào tạo bằng đôi 2+2 cho ngành Logistics và Kinh doanh quốc tế.

Toàn cảnh thành viên các trường tham dự

Phiên thảo luận panel “Innovation and university-industry cooperation in ports”

AURAK với UEH

INU với UEH

Tin, ảnh: Đoàn công tác UEH, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

 

 

Chia sẻ