UEH tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến “Quản trị đại học công lập tại Việt Nam theo mô hình tự chủ”

01 tháng 09 năm 2020

Sáng ngày 01/09/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo quốc tế Quản trị đại học công lập tại Việt Nam theo mô hình tự chủ (Perspectives of University Governance and Autonomy in the Vietnamese Higher Education).

Hội thảo là hoạt động khoa học thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu mô hình quản trị trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ hoàn toàn” do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì. Hội thảo được tổ chức trực tuyến (webinar) tại 04 đầu cầu: (1) Thành phố Hồ Chí Minh: tại Phòng họp A101, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; (2) Hà Nội: tại Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Kinh tế quốc dân; (3) Úc:  tại Trường Đại học Western Sydney, Trường Đại học Công nghệ Sydney và Đại học New South Wales; (4) Mỹ: tại Bloomsburg, Đại học Pennsylvania.

Tham dự Hội thảo, có các khách mời GS. Yi-Chen Lan - Phó Hiệu trưởng phụ trách quốc tế Đại học Western Sydney (Úc); GS.TS. Nigel Barrett - Đại học Công nghệ Sydney (Úc); PGS.TS. Ngô Viết Liêm -  Đại học New South Wales, Tổng biên tập Australasian Marketing Journal; PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; PGS.TS. Trịnh Thùy Anh - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Mở TP.HCM. Về phía UEH, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc UEH.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ và trao đổi các chủ đề về kinh nghiệm quản trị của các trường đại học công lập trên thế giới để ứng dụng tại Việt Nam, mô hình quản trị theo hướng doanh nghiệp tại các trường đại học, quản lý hiệu quả hoạt động của giảng viên trong bối cảnh các trường đại học tự chủ: Từ lý thuyết đến thực hành.

Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích để giúp mô hình quản trị của các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ hoàn toàn tại Việt Nam phát triển bền vững, cải thiện hiệu quả đào tạo, minh bạch tài chính, cũng như tạo ra nguồn lực nội tại ở các trường đại học công lập tự chủ. 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường UEH phát biểu mở đầu

PGS.TS. Trịnh Thùy Anh - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Mở TP.HCM trình bày chủ đề “Corporate governance in university”

GS. Yi-Chen Lan - Phó Hiệu trưởng phụ trách quốc tế Trường Đại học Western Sydney (Úc) đóng góp ý kiến tại hội thảo

TS. Lê Nhật Hạnh - Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu Khoa Quản trị Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trình bày chủ đề “Managing performance of academic staff in the context of university autonomy: From theories to practises”

GS.TS. Nigel Barrett - Trường Đại học Công nghệ Sydney (Úc) và PGS.TS. Ngô Viết Liêm -  Trường Đại học New South Wales (Úc) đóng góp ý kiến tại hội thảo

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế.

Chia sẻ