Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc dạy và học các môn học lý luận chính trị tại UEH

14 tháng 09 năm 2020

Sáng ngày 11/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát về tình hình giảng dạy đại trà các môn lý luận chính trị năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

Đoàn khảo sát có đ/c Nguyễn Thị Phương Hoa - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn; đ/c Đào Mai Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên; PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng biên soạn môn Kinh tế chính trị, Thành viên; PGS. TS. Vũ Tình - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng biên soạn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thành viên; TS. Lương Văn Tám - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng biên soạn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thành viên; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên; đ/c Phạm Văn Hoằng - Chuyên viên Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên; đ/c Trương Ngọc Vinh - Chuyên viên chính, Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thư ký đoàn. Tiếp đoàn khảo sát, về phía UEH, có GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo, viên chức các đơn vị trực thuộc UEH.

Tại buổi làm việc, đại diện các trường là: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Qquốc gia TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả bước đầu triển khai giảng dạy năm học 2019 - 2020 các môn lý luận chính trị thực hiện theo Kết luận 94-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các đại biểu đã đóng góp, chia sẻ nhiều ý kiến thiết thực cho đoàn khảo sát để xây dựng chương trình giảng dạy bám sát với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kết hợp với các phương pháp truyền đạt sáng tạo giúp sinh viên nhận thức rõ những giá trị cốt lõi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thế giới quan để luận giải và thích ứng với cuộc sống thực tiễn. 

Một số hình ảnh:

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại UEH

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Khoa Lý luận chính trị.