Công văn về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

26 tháng 07 năm 2020

         

        Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Các trường hợp từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/7/2020 phải thực hiện khai báo trên phần mềm NCOVI của Bộ Y tế và áp dụng biện pháp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; viên chức và người lao động thông báo cho Văn phòng trường hoặc Trạm Y tế; người học thông báo cho Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Đào tạo quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên để kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin.

- Hạn chế các chuyến đi công tác, du lịch đến Đà Nẵng trong thời gian này cho đến khi có thông báo mới.

2. Các trường hợp có triệu chứng liên quan đến Covid-19 trong vòng 14 ngày sau khi rời Đà Nẵng phải nhập viện, cách ly, xét nghiệm SARS-CoV-2 để tiến hành điều trị kịp thời.

3. Viên chức, người lao động, người học và khách khi vào Trường phải đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng và khuyến khích đeo khẩu trang.

4. Viên chức, người lao động thuộc các đơn vị thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người học và khách như: Văn phòng trường, Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Đào tạo quốc tế, Phòng Cơ sở vật chất, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Thư viện… phải thực hiện đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

5. Các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế tổ chức tại UEH phải thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế trên phần mềm NCOVI và thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với đại biểu tham dự.

6. Trạm Y tế phối hợp Văn phòng trường thực hiện đo thân nhiệt đối với viên chức, người lao động, người học và khách vào Trường. Trạm Y tế thường xuyên trực theo dõi các diễn tiến của dịch để tham mưu cho lãnh đạo Trường, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường.

7. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho sinh viên nội trú tại ký túc xá.

8. Phòng Công tác chính trị phối hợp với Phòng Marketing - Truyền thông, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền cho viên chức, người lao động, người học việc phòng, chống dịch.

         Để thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Trường đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Các đơn vị quản lý đào tạo, các khoa/viện đào tạo thông tin cho người học được biết và thực hiện.

Tải văn bản