Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế thông tin về Phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó giáo sư năm 2020

22/09/2020 11:11 GMT+7

Trong khoảng thời gian 25 - 27/9/2020 và 1 - 3/10/2020, 02 phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2020 sẽ diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo đó, Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế đã thông tin chi tiết về Kế hoạch làm việc và một số nội dung các ứng viên cần chuẩn bị.

Ngày 10/9/2020, Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế (gọi tắt là Hội đồng) đã họp trù bị cho việc xét tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư tại phòng họp B, tầng 5, nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng (phiên 3). Hội đồng đã thống nhất một số nội dung cụ thể, chi tiết tại Thông báo trích nghị quyết phiên họp trù bị lần thứ 3 về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư và các văn bản bổ sung.

Đồng thời, Căn cứ vào Công văn số 50/HĐGSNN về Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư năm 2020 ngày 6/4/2020 của của Hội đồng giáo sư Nhà nước và tình hình thực tế năm nay, Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế thông báo lịch họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2020, thông tin chi tiết tại đây.

Cụ thể, kế hoạch làm việc cập nhật mới nhất như sau:

 1. Phiên họp thứ nhất:
 • Thời gian: từ ngày 25/9/2020 đến 27/9/2020.
 • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Nội dung: Thảo luận, đánh giá hồ sơ của ứng viên, thống nhất kết quả thẩm định và biểu quyết các ứng viên đủ điều kiện Báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh.
 1. Phiên họp thứ hai:
 • Thời gian: từ ngày 01/10/2020 đến 03/10/2020.
 • Lịch làm việc: Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút, buổi chiều từ 14 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G, tòa nhà A1 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,  207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Nội dung: Đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên; Hội đồng thảo luận và từng thành viên Hội đồng nhận xét vào phiếu đánh giá theo mẫu cho tất cả các ứng viên; Hội đổng biểu quyết các ứng viên đủ điều kiện để được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm. Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm.
 • Ghi chú:  Danh sách ứng viên được mời tới báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ được Hội đồng thông báo qua điện thoại hoặc thư điện tử (email) sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng.

Theo đó, các ứng viên cần chuẩn bị và lưu ý các nội dung sau:

 • Ứng viên chuẩn bị báo cáo khoa học tổng quan theo hướng dẫn của Hội đồng Giáo sư nhà nước và in 15 bản gửi các thành viên trong Hội đồng khi ứng viên báo cáo;
 • Ứng viên trình bày báo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh và trên Power Point;
 • Thời gian trình bày báo cáo tổng quan: 50 phút đối với ứng viên giáo sư và 30 phút đối với ứng viên phó giáo sư;
 • Các ứng viên giáo sư trình bày trước, tiếp đến là các ứng viên phó giáo sư. Hội đồng ứng viên ở xa trình bày trước và theo thứ tự A,B,C;
 • Hội đồng trao đổi trực tiếp với ứng viên về những nội dung ứng viên trình bày trong Báo cáo khoa học tổng quan và nội dung liên quan đến chuyên môn của ứng viên; Hội đồng đánh giá trình độ giao tiếp tiếng Anh của ứng viên.

Các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020 xem thông tin chi tiết tại đây.

Tin, ảnh: Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế, Phòng Marketing - Truyền thông.