Hội nghị kiện toàn nhân sự Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021

29/11/2019 16:59 GMT+7

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 89-CV/BCSĐ ngày 26/02/2019 và Công văn số 526-CV/BCSĐ ngày 01/10/2019 về việc tổ chức triển khai kiện toàn Hội đồng trường.

Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 18/10/2019 và Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 05/11/2019, Hội đồng trường đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-ĐHKT-HĐT ngày 08/11/2019 về kiện toàn nhân sự Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 27/11/2019, Hội đồng trường UEH đã tổ chức hội nghị kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh có Đ/c Nguyễn Thị Là - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức. Về phía UEH có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng tư vấn; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; các Đ/c trong Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, thành viên Hội đồng trường là viên chức UEH, BCH Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch UEH Alumni, các đại biểu là lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể các đơn vị thuộc và trực thuộc UEH.

TS. Trần Thế Hoàng - Chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc và triển khai kế hoạch kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021

PGS.TS. Phạm Văn Năng - Nguyên Hiệu trưởng, Chủ tịch UEH Alumni phát biểu

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường UEH đã giới thiệu cơ cấu và số lượng nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời trình bày một số thay đổi liên quan đến cơ cấu thành viên đương nhiên, thành viên trong và ngoài UEH theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo đó, Hội đồng trường thực hiện quy trình bầu bổ sung và thay thế 3 thành viên Hội đồng trường gồm 2 thành viên đại diện giảng viên, viên chức, người lao động UEH và 01 thành viên ngoài UEH để đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Theo kế hoạch, quy trình bổ sung và thay thế 3 thành viên Hội đồng trường được thực hiện theo 06 bước. Đây là Bước 6 của quy trình sau khi Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo, xin chủ trương của Đảng ủy trường, Hội đồng trường về định hướng cơ cấu nhân sự các thành viên bổ sung và thay thế; thực hiện lấy ý kiến giới thiệu nhân sự dự kiến theo cơ cấu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sau hội nghị, Hội đồng trường sẽ thực hiện thủ tục hồ sơ nhân sự theo quy định và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng, Văn phòng trường.