Phiên họp lần thứ nhất của các thành viên Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016 – 2021.

12 tháng 04 năm 2017

Phiên họp đã nghe PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011-2016 giới thiệu danh sách các thành viên Hội đồng trường, giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường theo quy định tại Điều lệ trường Đại học và các hoạt động của Hội đồng trường UEH đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường đối với các trường Đại học đã có Hội đồng trường; Kế hoạch thành lập Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2016-2021 và ý kiến đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng ngày 10/4/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, 25 thành viên Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016–2021 đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016 để bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

Phiên họp đã nghe PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011-2016 giới thiệu danh sách các thành viên Hội đồng trường, giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường theo quy định tại Điều lệ trường Đại học và các hoạt động của Hội đồng trường UEH đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, thống nhất giới thiệu và bỏ phiếu kín bầu TS. Trần Thế Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021 để trình Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

Danh sách các thành viên Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

Thành phần đương nhiên (06 thành viên)

01

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

02

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Phó Hiệu trưởng

03

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

04

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Phó Hiệu trưởng

05

PGS.TS. Lê Tấn Bửu

Chủ tịch Công đoàn trường

06

ThS. Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Thành phần được bầu (12 thành viên)

07

TS. Nguyễn Hoàng Bảo

Trưởng khoa Kinh tế

08

ThS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng Công tác chính trị

Giảng viên khoa Quản trị

09

TS. Trần Thế Hoàng

PBT thường trực Đảng ủy

Giảng viên khoa Quản trị

10

PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

Trưởng khoa Tài chính công

11

TS. Ngô Quang Huân

Trưởng khoa Quản trị

12

ThS. Bùi Quang Hùng

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Giảng viên khoa Kế toán

13

TS. Nguyễn Quốc Khanh

Trưởng phòng Tổ chức  - Hành chính

Giảng viên khoa Kinh tế

14

TS. Đinh Công Khải

Trưởng khoa Quản lý nhà nước

15

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa

Trưởng khoa Luật

16

GS.TS. Sử Đình Thành

Tổng biên tập Tạp chí Phát triển kinh tế

Giảng viên khoa Tài chính công

17

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học

Giảng viên khoa Ngân hàng

18

PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Thành phần bên ngoài được mời (07 thành viên)

19

TS. Nguyễn Thành Phong

UVTW Đảng, Chủ tịch UBND TP. HCM

20

Ông Đỗ Hữu Tuyết

Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh

21

TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

22

TS. Tô Công Thành

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

23

TS. Nguyễn Huỳnh Phước

Hàm Vụ trưởng  Vụ Văn hóa – Xã hội, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

24

PGS.TS. Phạm Văn Năng

Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

25

Ông Tề Trí Dũng

Phụ trách HĐTV - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Phát triển Tân Thuận

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tổng quan Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định chủ trì hội nghị, nêu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường và các hoạt động của HĐT nhiệm kỳ 2011-2016

TS. Trần Thế Hoàng được 100% các thành viên Hội đồng tín nhiêm bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021

Các thành viên Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021 chụp hình lưu niệm

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng; Thư ký Hội đồng trường.

Chia sẻ